אגף אכיפה עוסק באכיפה מנהלית ומשפטית של תשלומי החובה המגיעים לעירייה על פי חוקים ותקנות שנקבעו בחוק. האגף עוסק באכיפה של כלל אגפי העירייה בתחומים הבאים: ארנונה, מים, קנסות השירות הווטרינרי, גזרי דין בימ"ש לעניינים מקומיים בנושאים תכנון ובניה ורישוי עסקים.
האגף לא מטפל בפניות בנושאי תנועה, שילוט, פיקוח ושיטור עירוני לפניות בנושאי תנועה וחנייה לחצו כאן, לפניות בנושאי אכיפה, שילוט ופיקוח לחצו כאן.

למעבר לתשלום וטרינרי/גזרי דין 

אגרות ותשלומים
בניהו שרעבי
טלפון: 08-939-2555
פקס: 08-939-2546
תפקיד: מנהל אגף אכיפה
דוא"ל: [email protected]
שעות קבלת קהל:

בימים א'-ה' בין השעות 08:30-12:00, בימים א', ג' בין השעות 16:00-18:00