במסגרת מדיניות העירייה לשיפור ולשדרוג תרבות הנסיעה באופניים בעיר, פיתחו לאחרונה היח' לתכנון אסטרטגי ומחלקת ה-GIS במנהל הנדסה אפליקציה אינטראקטיבית ייעודית לנושא תחבורת האופניים בעיר. האפליקציה כוללת מפה דינאמית המציגה את מערכת שבילי האופניים הקיימים והמתוכננים בהתאם לתכנית האב לשבילי האופניים שאומצה לאחרונה ע"י מועצת העיר.

באמצעות האפליקציה התושבות והתושבים יוכלו להתעדכן בתמונת המצב השוטפת של סלילת שבילי אופניים בעיר וכן ללמוד על מדיניותה העתידית של העירייה. כמו כן, אפליקציית האופניים מאפשרת לציבור הרחב להעביר משוב על מערכת שבילי האופניים העירונית. את המשוב, המאפשר הזנת תיאור מילולי לצד העלאת תמונות, ניתן יהיה לסמן על גבי המפה האינטראקטיבית וכך יוכלו גורמי ההנדסה והתשתית בעירייה לטפל בבעיות שיועלו ע"י הציבור במהירות האפשרית.

לצפייה במערכת שבילי האופניים בעיר