השירות הווטרינרי העירוני הינו גורם מרכזי באישור רישיונם של מרבית העסקים לממכר מזון מן החי בעיר. נציגי השירות הווטרינרי עורכים ביקורות בעסקים שמייצרים, מאחסנים ומוכרים מוצרי מזון מן החי (בשר, עופות, דגים ומוצריהם) באטליזים, בבתי האוכל, אולמי שמחות, מפעלים, מסעדות, מוסדות, מפעלי הסעדה (קייטרינג) מינימרקטים, מכולות ומעדניותבעת הביקורת , וטרינרי השירות הוטרינרי בודקים קריטריונים רבים ביותר ויורדים לפרטי פרטים באמצעות טופס הבדיקה המיוחד, שמטרתו - לחשוף את הליקויים בעסק, הפוגעים בבריאות הציבור, הן מבחינת הסדר, הארגון, הניקיון, התברואה, טיב המוצרים, מקצועיות העובדים ועוד.מטרת הביקורת שעורך השירות הווטרינרי היא לאתר ליקויים בבית העסק אשר עלולים לסכן את בריאות הציבור ולהביאם לידיעת בעל העסק על מנת שיתקנם. תיקון הליקויים מלווה על ידי נציגי השירות הווטרינרי עד לשלב מתן הרישיון. במקרים חמורים בהם לא משתף בעל העסק פעולה ומסכן בהמשך פעילותו את ציבור הלקוחות, ממליץ השירות הווטרינרי על הפסקת פעילותו של העסק עד לתיקון כל הליקויים. במקרים בהם מתגלים במהלך הביקורת מוצרי מזון שאינם ראויים למאכל אדם, בסמכותו של הרופא הווטרינרי העירוני להשמידם במקוםבשנתיים האחרונות החל השירות הוטרינרי אף להטיל קנסות מנהלתיים על עסקים מפרי חוק ובגין ליקויים תברואתיים המסכנים את בריאות הציבור הסכומים נעים בין 320-730 ₪.

דגשים בביקורת:

 • שמירת כללי תברואה נאותים לאחסנת מוצרי בשר לסוגיו השונים. 
 • בדיקת אמצעי קירור בהתאם לסוג המוצר (מצונן/קפוא), מקור הבשר, סימון המוצר, תאריך תפוגת המוצר והאם הוא ראוי למאכל אדם.
 • ייעוץ, הסברה והדרכה תוך שאיפה מתמדת לשיפור המצב בעסק.

בדיקות טרם שיווק

בדיקות טרם שיווק הינן בדיקות הנערכות על ידי נציגי השירות הווטרינרי העירוני לכל הרכבים המובילים מזון ומוצרי מזון מן החי, אשר מקורם בעיר אחרת וזאת טרם שיווקו של המזון לבתי העסק השונים בעיר. מטרת הבדיקות היא לבחון את מקורו של המזון ואיכותו, תנאי הובלתו וטמפרטורת ההובלה. כל זאת במטרה למנוע שיווק של מזון מן החי באיכות ירודה העלולה לסכן את בריאות הציבור. כל רכב המוביל מוצרים מן החי עובר ביקורת בתחנה לבדיקות משנה הממוקמת במשרדי השרות הווטרינרי העירוני לפני הפצת המוצרים בעסקים השונים. בכל יום נבדקים כ-100 רכבים, ובסך הכל נבדקים בכל שנה עשרות אלפי טון בשר, עופות, דגים ומוצריהם. במסגרת בדיקות אלו נפסלים בכל שנה עשרות רבות של רכבים המובילים בשר, עופות, דגים ומוצריהם, אשר נמצא כי אינם ראויים לשיווק.

דגשים בביקורת: 

 • בדיקת הרכב – ניקיון, רישוי, העמסת הרכב באופן המבטיח פיזור נכון של הקירור, תקינות ארגז הקיבול, מערכת הקירור והפעלתה הרצופה, דרגת הקירור בהתאם לסוג המוצר המובל (קפוא/מצונן).
 • בדיקת הנהג – היגיינת הגוף והביגוד.
 • בדיקת התיעוד המלווה את מוצרי המזון – בדיקת רשיונות עסק, יצרן, תעודות ווטרינריות שנופקו על ידי הרופא הווטרינר במפעל או בבית הקירור, המאשרות כי המוצרים נבדקו ונמצאו ראויים לשיווק וכן תעודות משלוח וההתאמה ביניהם ובין סוגי המוצר המובלים ברכב.
 • בדיקת הטמפרטורות – בדיקת טמפרטורה בחלל הרכב ובמוצרים המשווקים כדי לוודא האם היא עונה על דרישות החוק והאם נשמרה "שרשרת הקירור" של המוצר ממקום שיווקו ועד להגעתו לבדיקה.
 • בדיקת מוצרי המזון שברכב – בדיקה אורגנולפטית – חושית (צבע, מרקם, ריח)
 • בדיקת סימון המוצרים כולל תאריך אחרון לשיווק של המוצרים. כמו כן נלקחות לעיתים בדיקות למעבדה על מנת לבחון את איכות המוצרים המשווקים. בסיום הבדיקה מוחתמות תעודות המשלוח והתעודות הווטרינריות של המוצרים בחותמת השירות הווטרינרי. חותמת "נבדק והותר" תופיע על גבי תעודות המשלוח/חשבוניות של המוצרים אשר נמצאו על ידי צוות הבדיקה כראויים לשיווק. חותמת "נפסל לשיווק" תופיע על גבי תעודות המשלוח/חשבוניות של המוצרים אשר נמצאו על ידי צוות הבדיקה כלא ראויים לשיווק.

החל מתאריך 1.3.2020 , עם כניסתו לתוקף של חוק המזון החדש, לא יתבצעו עוד בדיקות המשנה טרום השיווק למוצרים שמעולם החי בתחנות בדיקות המשנה האזוריות ובהן רחובות ושינוע השחורות על ידי ספקי המזון השונים ברכבי הובלת מזון בצינון ובקירור יתבצע ישירות מהמפעל לבית העסק לאחר בדיקה של וטרינר משלח במפעל.  הוטרינרים במפעלים לא יהיו עוד ״וטרינרים מטעם״ אלא וטרינרי התאגיד הוטרינרי של משרד הבריאות.וטרינרי השירות הוטרינרי יגבירו את ביקורתיהם בעסקים קריאה בנקודות הקצה.  דו״ח ליקויים מפורט יוכן  ויוגש לבעלי עסקים, וקנסות מנהלתיים יוטלו על מפרי החוק לרבות השמדת בשרים ומוצרים שמעולם החי, אחרי שיימצאו כי אינם ראויים למאכל אדם ועלולים לסכן את הציבור. במסגרת הביקורות התכופות בעסקים יבדקו וטרינרי  השירות הוטרינרי אף את משאיות ההובלה בקירור  של ספקי הבשרים והמוצרים שמעולם החי, שיימצאו במהלך ביקורת, פורקים סחורות בעסק.

יעוץ ופיקוח על הסעדה במוסדות עירוניים

 • פיקוח על מפעלי הסעדה (קייטרינג) המספקים ארוחות למוסדות חינוך ורווחה בעיר.
 • פיקוח על שינוע הארוחות.
 • פיקוח על הטיפול במזון "בנקודת הקצה" (במטבח).

אכיפה

השמדת בשרים 

במקרים מסוימים, נתקלים ווטרינרי השירות הוטרינרי במהלך ביקורתם בעסקים, ב ''חומרי גלם'' ו/או ב ''מוצרים מוגמרים'' טריים ו/או קפואים מבשר בקר, עופות או דגים ומוצריהם השונים והרבים, אשר ''אינם ראויים למאכל אדם והעלולים לסכן את בריאות הציבור'', מסיבות רבות ושונות, כגון : אריזה פתוחה, תאריך צריכה פג תוקף, אחסון בטמפרטורה לא נאותה, מכירת מוצר טרי כקפוא ולהפך- מוצר קפוא שהופשר ונמכר כטרי, 'עבודה יצרנית - ידנית עצמאית ואריזה אסורות'-  המזהמת את המוצר ועוד קריטריוני פסילה רבים אחרים.המוצרים נאספים ונשקלים, דו''ח השמדה מופק כבר במקום,  והמוצרים הפסולים מוסעים ברכב העירייה או ברכב בעל העסק בליווי ווטרינרי צמוד, לתחנת השינוע העירונית. שם הם מושלכים למכלי ענק ונדחסים למכולות אשר מועברות להטמנה באתר פסולת כחוק.

קנסות מנהליים

במקרים רבים, כאשר הביקורות והשמדת אינם מרתיעים את בעלי העסקים, והם ממשיכים להפר את החוק- מוטלים קנסות מנהליים על שלל עברות חוזרות ונשנות וליקויים הנעשים בכוונה תחילה, בסכומים הנעים בין 320 ש''ח ל 730 ש''ח, לכל עברה.

שיחות הבהרה, התראה, אזהרה ושימועים

במקרים מסוימים, וכשפעולות האכיפה המתוארות מעלה אינן עוזרות וכשבעל העסק אינו מתקן את הליקויים החוזרים והנשנים בעסקו, הוא מוזמן למשרדי השירות הווטרינרי העירוני לשיחת הבהרה.  השיחה נערכת בפני מנהל השירות ו/או סגנו, והינה בעיקרה שיחה מדריכה ולימודית, הבאה להבין את קשיי בעל העסק ולהסיר כל ספק, במקרה ולא הבין את לשון החוק ואת כוונת הווטרינר הבודק בעסקו. כל זאת על מנת לשפר מיידית את המצב בעסק, בהתחשב בליקויים הקיימים.
שיחות ההתראה והאזהרה באות ליידע את בעל העסק בחומרת מצב עסקו ומצבו שלו, מול רשויות החוק. למעשה זוהי קריאה אחרונה לו ''לחזור למוטב'', לשפר את מצב הסדר, הארגון הניקיון והתברואה בעסקו, בטרם ינקטו כנגדו וכנגד עסקו צעדים נוספים.כשבעל העסק לא שועה להתראות ולאזהרות השירות הוטרינרי וכשהמצב בעסקו חמור ופוגע קשות בבריאות הציבור, הוא מוזמן לשימוע, בו ניתנת לו האפשרות האחרונה לתקן מידית את המצב בעסקו. השימוע נערך או במשרדי השירות הוטרינרי או במשרד לרישוי עסקים, בנוכחות התברואן/נית האחראי עליו ובידיעת הלשכה המשפטית בעיריית רחובות. 

נקיטת צעדים לצו סגירה מנהלי / שיפוטי

שלב האכיפה האחרון כלפי עסק  אשר פוגע חמורות ובעליל בבריאות הציבור ו/או ומסכנת אותו ברמה גבוהה ביותר, הינו בקשה בכתב מצד סגן מנהל השירות הווטרינרי, שמתוקף תפקידו הינו האחראי על כלל העסקים המשווקים מזון שמעולם החי בעיר לתובעת העירונית ולמנהלת המשרד לרישוי עסקים, לצו סגירה של העסק. הדבר יכול להיעשות  בצו מנהלי, באישור ובחתימת ראש העיר או בהליך משפטי בבית המשפט ברחובות.