בית הבאר ההיסטורי נבנה בשנת 1919 על ידי ועד המושבה. באר זו סיפקה מים לבריכה המרכזית שהיתה בסמוך לבית הכנסת הגדול ומשם המים הועברו לתושבי המושבה וכן לצרכי חקלאות, בנוסף סיפקה באר זו מים לשכונת הפועלים הראשונה ברחוב עזרא וכן לשכונת שעריים. הפרויקט לשימור ולשחזור הבאר ההיסטורי הוקם על ידי עיריית רחובות, בשיתוף המועצה לשימור אתרי מורשת וכן תכנית מורשת "ציוני דרך".

בית הבאר