בית לורן – מרכזי אלו”ט למשפחה הוא פרוייקט ראשון וייחודי בארץ ששם לו למטרה לספק הדרכה, ייעוץ, סינגור, תמיכה אישית וקבוצתית, הכוון לשירותים הקיימים בקהילה, שירותי מידע ונגישות לספרות מקצועית ולמחקר על מנת לסייע להורים, לאחים ולסבים בהתמודדותם עם צרכיו המיוחדים של בן המשפחה המאובחן בספקטרום האוטיסטי.
השירותים ניתנים למשפחות לאורך כל מעגל החיים, ממשפחות לילדים בגיל הרך ועד למשפחות בהן הבוגר על הספקטרום האוטיסטי מתגורר עמן או במסגרת חוץ ביתית .