מחלקת בנין ערים עוסקת בתכנון אורבני של העיר תוך התאמה למרקם העירוני הקיים והמתפתח. המחלקה מקדמת ומלווה תכניות המוגשות לה ע"י יזמים פרטיים וכן עוסקת  בהכנתן של תכניות ואישורן הן ע"י הפעלת צוותי תכנון חיצוניים והן ע"י צוות המחלקה.

התב"ע (תכנית בנין ערים) קובעת את מערך יעודי הקרקע בעיר: דרכים, מבני ציבור, שטחים פתוחים, מגורים, תעסוקה ועוד. התוכנית המפורטת קובעת את זכויות הבנייה ואת אופי הפיתוח של המתחמים השונים בעיר.

תכנית בנין ערים הינה החוק החל על תא השטח עליו קיימת התכנית. התכניות כוללות את זכויות הבניה והיעודים המותרים.

מחלקת בנין ערים עוסקת בנושאים הבאים:

 • הבאת תכניות בנין ערים לדיון בפני ועדת משנה לבנין ערים.
 • ייצוג הוועדה בוועדות התכנון, ועדת ערר ובתי משפט.
 • ליווי וטיפול בתשריטים לצרכי רישום (תצ"ר), ע"י בדיקת התאמתם לתכניות סטטוטוריות מאושרות, עד לרישומם במרשם.
 • טיפול בנושא שימור מבנים ואתרים בהיבט תכנון העיר.
 • ניהול וקליטת נתונים במערכת ה- GIS
 • טיפול וניהול תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.
 • הכנת דפי מידע ותיקי מידע להיתר.

 בודקות תכניות בנין ערים:

 • אדריכלית דינה ג'נאשייה טל: 08-9392266  דוא"ל:   [email protected]   
 • הנדסאית מירב ברזילי טל: 08-9392263    דוא"ל:   [email protected]
 • הנדסאית אורלי פרסקי טל: 08-9392264   דוא"ל:   [email protected]
 • מתכננת גיאוגרפית שגית בן עמי טל: 08-9392883    דוא"ל:  [email protected]

רכזת הועדה:

מידעניות - מסירת מידע תכנוני:

המחלקה מספקת מידע תכנוני הן בע"פ והן בכתב.

לקבלת מידע על הנכס נא להצטייד בפרטי הנכס: גוש וחלקה, או כתובת הנכס, או כל מסמך מזהה אחר כגון: תרשים סביבה, נסח טאבו, מפת מדידה.

 • ניתן לעיין במסמכי התכניות באתר הועדה המקומית,  להלן קישור 

עיון במסמכי תכניות בנין ערים.

 • מידע בע"פ ניתן לקבל בשעות קבלת קהל לאחר תיאום פגישה מראש. כמו כן ניתן לקבל מידע במענה טלפוני.

ניתן להזמין מידע באמצעות אתר הועדה המקומית:

1. תשלום אגרת מידע כללי על פי סעיף 119א' לחוק התכנון והבניה

2. תשלום אגרת תיק מידע להיתר (רישוי זמין)

קישור לאתר התשלומים - אגרת מידע תכנוני / תיק מידע להיתר

בניין ערים
אפרת חובשי
כתובת: ביל"ו 2, קומה 5
טלפון: 08-9392294
פקס: 08-9392318
תפקיד: מנהלת מחלקת בניין ערים
דוא"ל: [email protected]