תכנית משלבים – מיועדת ל צעירים וצעירות עם מוגבלויות, בעלי פטור משרות צבאי, להשתלב בשירות הלאומי הרגיל במגוון תחומים. אנו מאמינים שכל צעיר וצעירה זכאים ויכולים לתרום לחברה ולמדינה בהתאם ליכולותיהם, כישוריהם ונטיות ליבם ובהתחשבות במגבלתם. ההתנדבות בשירות לאומי מאפשרת לצעירים להיות אזרחים שווי זכויות ושווי חובות ומקדמת שילוב והתקדמות מקצועית ואישית בעת השירות ומנוף למעגלי תעסוקה, השכלה וחברה לאחריו. הצעירים מתנדבים לשירות לאומי במשך שנה או שנתיים, לרב בבית ההורים ותורמים בקהילה בה הם חיים. בתום שנת השירות, המתנדבים זכאים לכל ההטבות והזכויות של חיילים משוחררים. התכנית מהווה גשר לעולם העבודה והחברה ומהווה בסיס להמשך השכלה ורכישת מקצוע. תכנית משלבים פועלת בשותפות ניהולית ומקצועית עם עמותת גוונים ומשלבת בין התייחסות נורמטיבית לבעלי מוגבלויות כמתנדבים לכל דבר ובין ראיית הצרכים המיוחדים שלהם, נתינת מענים ופתרונות מקסימאליים, כדי שיוכלו לשרת שירות לאומי משמעותי עבורם ועבור החברה.
לאתר בית עמי