רשימת גני ילדים חרדי תשפ"ד

שם הגן  כתובת הגן שם הגננת  טל' בגן  מין סוג מוסד/בעלות
אגודת ישראל נורדוי 20 א' מיכל דניאלי 08-9452973 בנים מוכר שאינו רשמי 
אגודת ישראל נורדוי 20 א' רות דורלכר 08-9454582 בנים מוכר שאינו רשמי 
אגודת ישראל יעקובסון 3 מתחם בית יעקב גיטי ברקוביץ 08-9454682 בנות מוכר שאינו רשמי 
אגודת ישראל יעקובסון 3 מתחם בית יעקב לאה מילר 08-9100693 בנות מוכר שאינו רשמי 
אגודת ישראל יעקובסון 12 פרומה כהנא 08-9390039 בנות מוכר שאינו רשמי 
אגודת ישראל יעקובסון 3  מלכי אוסטרי 08-9493690 בנות מוכר שאינו רשמי 
אגודת ישראל יעקובסון 3 חני וייס 08-6714018 בנות מוכר שאינו רשמי 
אגודת ישראל יעקובסון 6 אלישבע שנו 08-9454469 בנות מוכר שאינו רשמי 
אגודת ישראל חפץ חיים 25 הדסה חדד 08-8646877 בנות מוכר שאינו רשמי 
אגודת ישראל יעקובזון 12  מירי רייזמן 08-9453178 בנות מוכר שאינו רשמי 
אגודת ישראל סירני 5 נחמי לבל 08-9109295 בנות מוכר שאינו רשמי 
אגודת ישראל באר מים חיים 2 תפארת מרש 08-9452696 בנות מוכר שאינו רשמי 
אגודת ישראל סירני 5   08-6322734 בנות מוכר שאינו רשמי 
אגודת ישראל מנוחה ונחלה 15 מירי אברמסקי 08-6180859 בנות מוכר שאינו רשמי 
אגודת ישראל חפץ חיים 25 לאה שור 08-6521342 בנות מוכר שאינו רשמי 
אגודת ישראל שוקולניק 1 נחמה מילר 08-6515022 מעורב מוכר שאינו רשמי 
אגודת ישראל שוקולניק 1 אפרת זנתי 08-9336999 בנות מוכר שאינו רשמי 
אור לציון זכריה מדאר 26 גאולה שמחון 08-9930605 מעורב מוכר שאינו רשמי 
אור לציון זכריה מדאר 26 אורנה סומך 08-9930605 בנות מוכר שאינו רשמי 
עץ הדעת חפץ חיים 25 מיכל פישמן 08-8646896 מעורב מוכר שאינו רשמי 
עץ הדעת חפץ חיים 25 רחל מור יוסף 08-8646682 מעורב מוכר שאינו רשמי 
שובו דוד אלעזר 21 רבקה פוקסמן 08-6481614 מעורב מוכר שאינו רשמי 
שובו דוד אלעזר 19 רבקה אליאס 08-6145423 מעורב מוכר שאינו רשמי 
דוד בן ישי מרבד הקסמים 40 רינת אליהו 08-9476520 מעורב מוכר שאינו רשמי 
דוד בן ישי מרבד הקסמים 40 מיכל לוי 08-9476520 מעורב מוכר שאינו רשמי 
הבאר הרואה 19 חני אולמן 08-9453335 בנים מוכר שאינו רשמי 
הבאר הרואה 17 דיצה כהנוביץ 08-9453335 בנים מוכר שאינו רשמי 
הבאר הרואה 19 אביבית בוקר 08-9453335 בנים מוכר שאינו רשמי 
הבאר הרואה 19 יקירה יומטוביאן 08-9453335 בנים מוכר שאינו רשמי 
הבאר הרואה 17 שרה בוחינגר 08-9453335 בנים מוכר שאינו רשמי 
הבאר הרואה 19 תמר מילר 08-9453335 בנים מוכר שאינו רשמי 
בן איש חיל מנשה קפרא 51 ציפורה רוזן 08-9102886 בנים מוכר שאינו רשמי 
בן איש חיל נפתלי בן אפרים 4 אביטל סקעת 08-9102887 בנים מוכר שאינו רשמי 
בן איש חיל נפתלי בן אפרים 4 שרי מגר 08-9102887 בנים מוכר שאינו רשמי 
חניכי בני הישיבות נורדאו 22 רות שלום 08-6488679 בנים מוכר שאינו רשמי 
חניכי בני הישיבות נורדאו 22 נועה גיאת 08-9422509 בנים מוכר שאינו רשמי 
חניכי בני הישיבות משה זכריה 6 אסתר כהן 077-4160419 בנים מוכר שאינו רשמי 
חניכי בני הישיבות נורדאו 22 קארין פדלון 077-4250938 בנים מוכר שאינו רשמי 
חניכי בני הישיבות ההגנה 46 חיה וצלר 08-8646896 בנים מוכר שאינו רשמי 
חניכי בני הישיבות ויסבורג 7  גן אפרת ריזיקין 08-6187959 בנים מוכר שאינו רשמי 
תפארת חבד צבי הורוביץ 3 הדס שעאר 08-8599817 מעורב ממ"ח 
תפארת חבד סטולבוב 12 יסכה גדסי 08-6187959 מעורב  ממ"ח 
מעינות רבי חייא שלום דהרי 5 שמרית שובלי 08-9162548 מעורב  ממ"ח 
מעינות רבי חייא שלום דהרי 5 יהודית כהן 08-9162548 מעורב  ממ"ח 
עץ החיים 2 הברוש 10 שמרית דדון   בנים ממ"ח 
עץ החיים 3 ההגנה 46/שהם 4 הדס אביטל 08-6902610 בנים ממ"ח 
עץ החיים 1 גוש עציון 17 נעומי יהושוע 08-6987968 בנים ממ"ח 
רחל 1 ההגנה 46 קריינדי רובינשטיין 08-6416197 בנות ממ"ח 
רחל 2 ההגנה 46 דרט פסי 08-6718783 בנות ממ"ח 
רחל 3 ההגנה 46 פרידה ליכטנשטיין 08-8603015 בנות ממ"ח 
בני משה 1 ההגנה 29 שניאור ליכטשטיין 08-9410017 בנים ממ"ח 
בני משה 2 ההגנה 29 אברהם לינפלד 08-9410017 בנים ממ"ח 
בני משה 3 ההגנה 46 דוד שייברגר 08-9410017 בנים ממ"ח 
פנינה מרגולין 18 אורלי וגנר 08-8642981 בנות  
יהלום מרגולין 18 שירן שחר 08-8643311 בנות