גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית לימודית לילדים בגילאים 3-6, שמטרתה לקדם ולטפח את יכולותיו הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילד בגיל הרך, וכן להקנות ערכים, ידע ומטען תרבותי. הגן מהווה בסיס לגיבוש אישיות הילד/ה, לעיצוב עמדות אינטלקטואליות, ולהתפתחות הילדים כשותפים פעילים בחברה. במהלך השהות בגן נחשפים כל ילד וילדה לחברת בני גילם ויוצרים אינטראקציות חברתיות מסוגים שונים.

הם לומדים חוקים חברתיים ומפנימים נורמות התנהגויות מקובלות. בהתנסויות שונות שמזמנת להם המסגרת החינוכית הם רוכשים ידע עולם, מפתחים את סקרנותם, פותרים בעיות ומפתחים את יכולותיהם בכל התחומים.

בעיר רחובות פועלים כ-340 גני ילדים ממלכתיים, ממלכתיים דתיים, חינוך מיוחד וחינוך עצמאי. גני הילדים פועלים בחודשים ספטמבר - יוני שישה ימים בשבוע: בימים א'-ה' בין השעות 14:00-7:30 וביום ו' עד 12:45.
המחלקה לגיל הרך בעיריית רחובות מטפלת בפניות הציבור, בכוח האדם, נותנת מענה בתשתיות הפיזיות המיטביות המותאמות לתחזיות הצמיחה של אוכלוסיית העיר, מטפלת ביצירת סביבות למידה מגוונות המאפשרות בחירה ומעוררות עניין בקרב הילדים, ומקדמת תוכניות עירונית במערכת החינוך. יחד עם כל שותפיה, המחלקה מובילה מהלכים פדגוגים עירוניים. המחלקה רואה בקשרים עם הורי הילדים חשיבות עליונה, מתוך אמונה כי שיתוף פעולה בין צוות הגן לבין ההורים מקדם את טובת הילד ואת התפתחותו. צוות הגן מקיים מערך של העברת מידע להורים בנוגע לגן הילדים וילדיהם.

לפרטים ומידע אודות שיבוץ גני הילדים לחצו כאן

המחלקה לגיל הרך
אריאלה חבר
כתובת: בילו 2, רחובות קומה 3
טלפון: 08-9392656
תפקיד: מנהלת המחלקה לגיל הרך
דוא"ל: [email protected]
שעות קבלת קהל: בימים א'-ה' בין השעות 08:00-12:00, ביום ג' 16:00-18:00