בית הבאר ההיסטורי נבנה בשנת 1919 על ידי ועד המושבה. באר זו סיפקה מים לבריכה המרכזית שהיתה בסמוך לבית הכנסת הגדול
ומשם המים הועברו לתושבי המושבה וכן לצרכי חקלאות, בנוסף סיפקה באר זו מים לשכונת הפועלים הראשונה ברחוב עזרא וכן לשכונת שעריים.

הפרויקט לשימור ולשחזור הבאר ההיסטורי הוקם על ידי עיריית רחובות, בשיתוף המועצה לשימור אתרי מורשת וכן תכנית מורשת "ציוני דרך", בניהולו של מנהל אגף מורשת באגף ראש הממשלה, ראובן פינסקי. אדריכלית השימור, ליבנה שואף רונן, קבלן מבצע, למד"א מכלולי בניה בע"מ, מתאמת הפרויקט מטעם עיריית רחובות, אתי קאופמן, מפקח מטעם המועצה לשימור אתרי מורשת, ארנון חפץ.
צדוק היה בעל פרדס קטן, במקום שהיום נמצא בית הקברות של מרמורק. במהלך הזמן רכש מגרש משלו ובנה עליו את הבית המפואר, שבמושגי אותם ימים נחשה כארמון.

הארמון נמצא ברחוב מנשה קפרא 41 בשכונת שעריים.
התמונה באדיבות הארכיון לתולדות רחובות

הארמון של קועטה ברחוב פמחס קפרא בשעריים

האמון בשעריים