העיר רחובות רואה חשיבות רבה בפיתוח מסגרות חינוך מיוחד, ובמתן מענה חינוכי וטיפולי הולם לכל תלמיד שקיבל זכאות לשירותי חינוך מיוחד על פי החוק.
המחלקה לחינוך מיוחד מטפלת בפרט ומספקת מענה מקצועי ומותאם לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, במסגרות החינוך ובקהילה. המחלקה מקיפה את כל תלמידי החינוך המיוחד בעיר – מ"מ, ממ"ד ומוכר שאינו רשמי (חרדי).

מתוך ראייה זו פותחו מסגרות חינוך הנותנות מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בגילאי 3-21, במכלול הקטגוריות של אוכלוסיות החינוך המיוחד (לקויות למידה, התנהגותי/רגשי, לקויות תקשורת ומוגבלות שכלית). בעיר קיימים 3 בתי ספר לחינוך מיוחד, 52 גני ילדים לחינוך מיוחד, ו- 90 כיתות חינוך מיוחד המשולבות בבתי ספר רגילים.

העיר רחובות קולטת גם תלמידים מערים וישובים בסביבה. המחלקה שותפה לקביעת המדיניות העירונית בנוגע לחינוך המיוחד, פועלת לשילוב תוכניות העשרה לכיתות החינוך המיוחד והגנים, פועלת לתכנון ועריכת השתלמויות לצוות המסייע במסגרות בתיאום עם המתי"א והפיקוח של משרד החינוך, מתאמת מול גורמים המטפלים בילדים בעלי צרכים ייחודים: פיקוח, משרד החינוך, מתי"א, השרות הפסיכולוגי והשירותים החברתיים, מקיימת קיום ועדות זכאות ואפיון, מקיימת קיום ועדות שיבוץ לתלמידים אשר נמצאו זכאים לשירות החינוך המיוחד, מלווה ועוקבת אחר השתלבותם של התלמידים הלומדים במסגרות הח"מ בעיר ומחוץ לעיר ומקיימת ועדות פרט במהלך השנה.

בעיר רחובות פועל גם מתי"א - מרכז תמיכה ישובי/אזורי.בצוות מתי"א מדריכות מקצועיות המלוות ותומכות מקצועית בצוותים החינוכיים בבתי הספר, תלמידי החינוך המיוחד בגנים, בכיתות ובבתיה"ס לחינוך מיוחד מקבלים סל שעות על פי צרכי התלמידים הלומדים במסגרת. השירותים הקיימים כוללים: שעות מהתחום הפרא-רפואי (קלינאיות תקשורת וריפוי בעיסוק), תרפיות רגשיות ומטפלים התנהגותיים, כמו כן קיימת הדרכה פדגוגית בכיתות והשתלמויות לצוותי הוראה וטיפול.

העירייה משקיעה בכוח אדם נוסף מעבר לתקנים המאושרים לכיתות ולבתיה"ס לחינוך מיוחד ומכסה את המסגרות הללו עם פסיכולוגים ועם האגף לשירותים חברתיים בהתאם לצורך.בעירייה מממנים הרחבת שעות הפעילות במסגרות החינוך המיוחד – בית ספר "עידוד" וגני "לימן" עד השעה 18:30 ו-  17:00 בהתאמה. לילדי A.S.D הלומדים בבתי ספר לחינוך מיוחד או בכיתות לחנוך מיוחד קיים יום לימודים ארוך וארוחת צהריים. הילדים לומדים בחופשות ע"פ המתווה של משרד החינוך.

ה"אני המאמין" של המחלקה לחינוך מיוחד:

  • מתן מענה מותאם לילדי החינוך המיוחד בעיר, תוך פתיחת מסגרות ללקויות נוספות.
  • מתן הזדמנות אמיתית לתלמידים עם צרכים מיוחדים לממש את יכולותיהם החברתיות, הקוגניטיביות והרגשיות במערכת החינוך, ובקידום התלמידים לקראת השתלבות בחברה.
  • יישום עקרון ההתמדה גם בחינוך המיוחד יצירת מגמותחוגי העשרה שיהוו מוקד משיכה.
  • המשך הרחבה והטמעת שילוב ילדי החינוך המיוחד במסגרות  החינוך הרגיל. 
  • שמירה על קשר ושיתופי פעולה בין מסגרות החינוך הרגיל והקהילה לבין החינוך המיוחד.

חינוך מיוחד
מיכל חסדאי
כתובת: ביל"ו 2, רחובות קומה 3
טלפון: 08-9392865/2391
תפקיד: מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד
שעות קבלת קהל: בימים א-ה בין השעות 08:00-12:00, ביום ג' 16:00-18:00