כניסה לנכס

​בעת כניסת מחזיק/ה חדש/ה לנכס בשכירות, לתקופה של 12 חודשים או יותר, יש צורך להודיע לעירייה על חילופי המחזיקים בנכס. ​​תנאי הכרחי לביצוע רישום אחזקה מותנת בהצגת אסמכתא על החזקה בנכס ל-12 חודשים לפחות. רישום החלפת החזקה יחול  מיום קבלת ההודעה באגף המיסים בעירייה. תשלומי הארנונה עד למועד מסירת ההודעה יחולו על המחזיק הרשום בנכס לפני מתן ההודעה ו/או לבעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס.

החלפה מדיירים לדיירים   החלפה מבעלים לבעלים    החלפה מבעלים לדיירים

מסמכים שיש לצרף להודעה 

 • מספרי הטלפון של השוכרים ושל בעלי הנכס הרשומים בספרי העירייה
 • צילום של חוזה השכירות לתקופה של 12 חודשים ומעלה, ממועד מסירת ההודעה, חתום על ידי בעלי הנכס, כפי שרשום בספרי העירייה ועל ידי השוכרים,
 •  צילום תעודה מזהה של השוכרים (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי)
 • במידה ומדובר במכר - יש להעביר טופס חתום ע"י המוכר והקונה ולהקפיד שיום העברת החזקה יצוין בהסכם ובהודעה.
 • העברת חשבון המים לאחר ביצוע חילופי מחזיקים תבוצע מול תאגיד המים.
  פניית תאגיד המים 

עזיבת הנכס​

​בתום תקופת החזקה בנכס על ידי השוכרים, יש צורך להודיע לעירייה על עזיבת הנכס, ​​תשלומי הארנונה וכל תשלום חובה עירוני, יחולו על המחזיק הרשום בנכס לפני מתן ההודעה.
תנאי הכרחי לביצוע רישום אחזקה מותנת בהצגת אסמכתא על החזקה בנכס ל-12 חודשים לפחות. במידה ועזיבת הנכס נעשתה בתאריך שונה מהמועד הקבוע בהסכם השכירות, יש להמציא את אישור הבעלים על מסירת החזקה לידם.​גמר ה​חשבון בגין צריכת המים לאחר ביצוע חילופי מחזיקים.
חזרה לבעלים (החלפה מדיירים לבעלים) לתאגיד המים 

במידה והינכם מבקשים להודיע על כניסה או יציאה מנכס ורוצים לבצע החלפת מחזיקים בארנונה, תידרשו להזין  שתי פרטים מזהים:

 1.  מספר נכס - מספר נכס ארנונה הוא המספר שבעזרתו העירייה מזהה את הנכס/ הדירה הספציפית.
 2. מספר משלם - מספר משלם הוא המספר שמייצג את המשלם, דהיינו האדם או החברה שהארנונה רשומה על שמם. במקרה של אדם (פרטי) המספר הינו תעודת הזהות ללא ספרת ביקורת.

איך מוצאים מספר נכס?

 1. מספר הנכס נמצא בחשבונית הארנונה שנשלחה אליכם. 
 2. אם אתם נכנסים לנכס- תוכלו לשאול את הדיירים שגרו שם לפניכם (הדיירים היוצאים) או את בעל הבית.
 3. ניתן ליצור קשר עם אגף המיסים בטל' 08-9392512.