מחלקת ההיסעים אחראית על מתן הסעות ברכבי הסעות לילדי החינוך המיוחד מגן ועד בית ספר על פי קריטריונים של משרד החינוך המפורטים בחוזר מנכ"ל. הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שבית הספר נמצא במרחק ניכר מביתם. ההסעה ניתנת לתלמידי החינוך מיוחד אשר לומדים בבתי ספר העונים על צרכיהם הייחודיים. ההסעות מתקיימות במתכונת יומיומית, בהתאם למערכת השעות הרשמית של מוסדות החינוך ובהתאם לשעות התקן שנקבעו על ידי משרד החינוך.

מחלקת היסעים
אייבן שמשון
טלפון: 08-9123480
פקס: 08-9123481
תפקיד: מנהל מחלקת היסעים
דוא"ל: [email protected]
שעות פעילות: ימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 12:00 וביום ג' גם בין השעות 16:00 - 18:00