הנהגת ההורים העירונית רחובות שואפת לייצג את כלל ההורים בעיר.
בהנהגה חברים כ-60 הורים המכהנים כיו"רים/נציגים של מוסדות החינוך השונים בעיר: גנים, בה"ס יסודיים,  תיכונים, חינוך מיוחד מכלל המגזרים: ממלכתי, ממלכתי דתי, ממלכתי חרדי, מוכש"ר. ההנהגה עובדת בשיתוף פעולה עם עירית רחובות, המתי"א, פורום אוכלוסיות מיוחדות וגופים עירונים נוספים. בהנהגת ההורים פועלת ועדה יעודית המתרכזת בנושא החינוך המיוחד, הפועלת לקדם את החינוך המיוחד בערנו ולדאוג לזכויותיהם של ילדנו על מנת שילמדו ויתפתחו בצורה הנאותה והמתאימה ביותר לצרכיהם. 

בין הנושאים העומדים על סדר היום של הוועדה הינם: 

  1. שת"פ עם המחלקה לחינוך מיוחד בעיריה לקידום פתרונות לצרכי המשפחות. 
  2. קיום יוזמות קהילתיות משותפות עירוניות בין תלמידי החינוך המיוחד ובין תלמידי החינוך הרגיל.
  3. הערכות ליישום חוק החינוך המיוחד )שילוב והכלה – דורנר( ברמה עירונית.  
  4. פרסום מידע רלוונטי עבור הורים לילדים עם מגבלה או להורים עם מגבלה.
  5. המשך ייצוג בוועדות הכנסת ובהנהגת ההורים הארצית במטרה לקדם פתרונות לטובת ילדים עם מגבלה/ הורים עם מגבלה. 
  6. דאגה וקידום הסביבה החינוכית של הילדים.
  7. יצירת שיתופי פעולה עם כל הגורמים הרלוונטים על מנת שהילדים עם הצרכים המיוחדים יקבלו את כל הזכויות שמגיעות להם.

מוזמנים לפנות אלינו לקבלת עזרה בתחומים השונים ובמיצוי הזכויות של ילדכם.

מורן ויטקובסקי
טלפון: 054-4867899
צופית גולן
טלפון: 050-7363441
תפקיד: יו"ר הנהגת ההורים העירונית