המחלקה פועלת לפיתוח מנהיגות מקרב הקהילה באמצעים שונים:  עידוד התנדבות למען הקהילה והזולת, העצמה וגיבוש פעילי קהילה, קיום כנסים למען עמותות שמסייעות לקהילה ברמה יישובית וגם ארצית, מנהיגות נשים וסדנאות לנשים, פעילויות בתחום פורום מעמד האישה בעיר, השתתפות של צוות המחלקה בוועדות השונות בעיר בתחומים שונים כל אחד/ת בתחום אחריותו, ליווי ופיתוח פורום הפעילים ברמה עירונית לצורך סיוע יישום פרויקטים המתוכננים, הפעלת סדנאות בתחום מנהיגות, קיום הרצאות מעצימות במגוון תחומים