מחלקת השתתפות בעלים מטפלת בענייני היטל השבחה, בחישוב אגרות בניה והיטלי פיתוח לצורך הוצאת היתרי בניה.

השבחה במקרקעין הינה עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.

נוהל קבלת אישור לטאבו - בעת מכירת נכס יש לגשת למחלקת מיסים (קומה 1) לקבל טופס טיולים, ולהחתים את המחלקות המצוינות ע"ג הטופס, המשך הטיפול יעשה מול מח' השתתפות בעלים.

יש להצטייד בנסח טאבו (אפשר צילום של הנסח המקורי) ובחוזה מכירה.

במידה והנכס הינו דירה בבניין בבניה רוויה, למעט דירת גג או דירת גן הטופס נחתם במקום.

במידה ולא, נערכת בדיקה של פקח בשטח הבודק את ההתאמה בין היתר הבניה לבין המצב הקיים בשטח. הממצאים מתקבלים ונבדקים, בין היתר גם סוגיית הכספים.

במידת הצורך מכינים חשבון ואם ישנה השבחה מכינים שומה.

תיקון 84 לחוק קובע שכשהועדה המקומית מוציאה שומה, יש אפשרות להגיש שומה אחרת וההתנהלות הינה מול מועצת השמאים המכריעים בנושא.

השתתפות בעלים
אושרה אבידר
כתובת: ביל"ו 2, קומה 5
טלפון: 08-9392269
פקס: 08-9392268
תפקיד: מנהלת המחלקה
דוא"ל: [email protected]