במהלך 2020 נערכו למתחם ניתוחים תכנוניים וכלכליים אשר הוצגו במסגרת הפורום המשפטי בפני מקבלי החלטות ממנהל ההנדסה ברשות וראש העיר. בחודש אפריל 2021, לאחר עבודה מאומצת בשטח עם תושבי השכונה, התקיימו 6 אסיפות דיירים בהצלחה מרובה. במסגרת האסיפות נבחרו נציגים והתקיימו דיונים בדבר מסלול הפרויקט והוצג מתווה התכנון, עקרונות כלכלים ושאלות תשובות. במהלך חודש יולי 2021 התקיימו ישיבות עבודה עם נציגות הבניינים לצורך קידום מתווה הפרויקט לצד התנעת הליך התכנון המפורט בסמכות מקומית הכוללת טבלאות איחוד וחלוקה ועדכון הבינוי. 

שטח התוכנית: 19.4 דונם
מצב קיים: 100 יח"ד
רחובות: האצ"ל 2,4,6,8  ; התאנה 1,2
גוש: 3648  חלקות: 171-178, 264-265
מנהלת התחדשות עירונית למתחם:
ליווי  הפרויקט: 360 (מבית גרין גרופ ומזור פירשט אדרכילים) 
אדריכל: אורי מזור- מזור פירשט אדריכלים

התחדשות עירונית במתחם האצ"ל
רזי בארי
טלפון: 08-948-0100 שלוחה 3
תפקיד: ראש מנהלת הסכם הגג
דוא"ל: [email protected]