במהלך שנת 2021 גובשו וטויבו עקרונות תכנון למתחם בשיתוף מנהל הנדסה, הל"ר (החברה לפיתוח רחובות) והצוות המקצועי המנהל את התכנית, על מנת לבחון היתכנות וחלוקה למתחמים עקרוניים. במקביל נוצר קשר עם מאות בעלי דירות במתחם, הכולל סה"כ 21 בניינים לצורך מתן מידע הנוגע להליך ההתחדשות.
במהלך החציון הראשון של 2021 נערכו פגישות עם מאות דיירים, תושבי השכונה, בעלי זכויות ושוכרים, בכפוף למגבלות משרד הבריאות.

ביום 4/5/2021 – נערך כנס שיתוף ציבור במודל היברידי במערכת הזום וכן מפגש פרונטלי, עם תרגומים לשפות האמהרית והרוסית. במסגרת הכנס הוצגו עקרי הליך התכנון וזכויות בעלי הדירות. 

במאי 2021, אושר המתחם במועצת העיר להכרזה כמתחם "פינוי בינוי" במסלול רשויות. במקביל נערכו ישיבות ונאסף מידע מחברות ובעלי עניין הפועלים במסגרת יזום הליכים בשכונה.

בחודש יוני 2021, המתחם עבר מיון ראשון להכרזה כמתחם לפינוי בינוי במסלול רשויותבחודש יולי 2021, המתחם הוגש למיון שני להכרזה כמתחם לפינוי בינוי במסלול רשויות. בימים אלו נבדקות חלופות תכנוניות עבור המתחם.

שטח התוכנית: 45 דונם
מצב קיים: 434 יח"ד
רחובות: מזרחי משה ,6,8,10,12,14,16,18 ; קנטרוביץ 1,2 ; מילצ'ן 6,8,10,14,16,7,11,13 ; יצחק יעקובי 4,12,16,20
גוש: 3697 חלקות: 288, 310, 306-308, 301, 303, 299, 275-297
מנהלת התחדשות עירונית למתחם:
ליווי  הפרויקט:
360 (מבית גרין גרופ ומזור פירשט אדרכילים) 
אדריכל: ניר חן אדריכלים

התחדשות עירונית במתחם מילצ'ן
רזי בארי
טלפון: 08-948-0100 שלוחה 3
תפקיד: ראש מנהלת הסכם הגג
דוא"ל: [email protected]