שטח התוכנית: כ30-  דונם
מצב קיים: 233 יח"ד
רחובות: שד' פנחס 1,3,5 ; קובנר 2,4,6,8 ; הרב דוד ישראל 70,72,74,76,78,80 ; העליה 7,9,11
גוש: 3659 חלקות: 18-28, 37-39, 15-17.
מנהלת התחדשות עירונית למתחם:
ליווי  הפרויקט: 360 (מבית גרין גרופ ומזור פירשט אדרכילים) 
אדריכל: אורי מזור- מזור פירשט אדריכלים 
סטטוס תכנוני: בחודש יוני 2021 החלה המנהלת להתניע פעילות במתחם לצורך גיבוש בעלי הזכויות. כמו כן, בימים אלה נערכת המנהלת להגשת המתחם להכרזה כמתחם "פינוי בינוי" ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית.
צפי להגשה למיון שני -במהלך שנת 2022.
סוף חודש יולי 2021 התקיימו שני מפגשי הסברה לתושבי שכונת מרמורק בנושא פרויקט ההתחדשות העירונית בשכונה. 

התחדשות עירונית במתחם מרמורק
רזי בארי
טלפון: 08-948-0100 שלוחה 3
תפקיד: ראש מנהלת הסכם הגג
דוא"ל: [email protected]