עיריית רחובות פועלת בשיתוף הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית לקדם את תהליך ההתחדשות העירונית גם בשכונת אושיות מתוך שאיפה לשפר את איכות חייהם של תושבי השכונה.

התוכנית מציעה חידוש מבני המגורים במתחמי פינוי בינוי ובעיבוי . התוכנית מוסיפה כ-2600 יח"ד לשכונה, על 1,885 היחידות הקיימות כיום, וכן שטחים למסחר תעסוקה ומוסדות ציבור בבינוי מגוון בין 9 ל-23 קומות.

התכנית מתמקדת בשני אזורים עיקריים: ברצועה הגובלת ברחוב הרצל, שתאפשר להתאים את הבינוי לאורך הרחוב למבנים עם שימושים מעורבים בדומה לרחובות ראשיים במרכזי ערים, ולב השכונה שיוקדש לפיתוח מתחמי מגורים איכותיים עם נגישות תחבורתית גבוהה לתחבורה ציבורית ולשבילי אופניים. התכנית משמרת את הציביון הייחודי הקיים בשכונות נג'ארה ומתחם רמת אהרון.

התוכנית נמצאת כעת בהתהוות, ועיקריה הוצגו לתושבים במסגרת שיתוף ציבור מקוון ביום 12.10.21. לשאלות ומידע נוסף ניתן לפנות לנדב שפירא, מנהל המח' לתכנון אסטרטגי באמצעות כתובת המייל>> [email protected]

שאלות ותשובות בנושא ההתחדשות העירונית בשכונת אושיות >

למצגת שהוצגה במפגש לחצו כאן >


*כל הנאמר במפגש אינו מחייב, וכפוף לשיקול הדעת של המתכננים והמאשרים בעתיד. התוכנית עדיין בהתהוות ובכל מקרה מסמכי התכנית הסופיים בעתיד הם יהיו המחייבים בכל הקשור לתוכנית.