על אף האמור לעיל, העירייה רשאית לאשר שילוב בהסעות קיימות  גם על פי קריטריונים נוספים, וזאת באמצעות ועדת חריגים. הקריטריונים המזכים בוועדת חריגים:
  • ​בעיות כלכליות
  • משפחה אשר מטופלת ע"י אגף לשירותים חברתיים (רווחה)
  • הפרש קטן בין המרחק המזכה למרחק בפועל
הורים המעוניינים להגיש בקשה לוועדת חריגים, ועומדים באחד או יותר מהקריטריונים לעיל, ימלאו טופס בקשה חריגה לוועדה ויצרפו אליו את המסמכים להלן:
  • ​תלושי שכר - 3 חודשים אחרונים
  • הכנסות מביטוח לאומי (במידה ויש)
  • דו"ח עובד/ת סוציאלי/ת (במידה והמשפחה מוכרת ברווחה)
  • תנאים מיוחדים במשפחה (נכות/מצב בריאותי/יתום וכו')​​​​​​

לטופס בקשה חריגה לוועדת הסעות לחצו כאן - שימו לב, יש לצרף צילום תעודת זהות וספח.