הליך אישור הבקשה להיתר מתבצע בועדה לתכנון ובניה.

קיימות 2 סוגי ועדות לאישור היתרי בניה :

  1. ועדת רשות רישוי : הועדה דנה בפרוייקטים התואמים תוכניות בנין עיר ללא הקלות ושימושים חורגים ומתקיימת אחת לשבוע.
  2. ועדת משנה רישוי : הועדה דנה בכל סוגי הבקשות הכוללות הקלות ושימושים חורגים ומתקיימת אחת לחודש.
     

למידע נוסף על ועדות הרישוי והבנייה לחצו כאן