יישום חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, מכיר בזכותו החוקית של כל אזרח ישראלי, תושב או תאגיד הרשום כחוק בישראל, לקבל מידע בעל אופי פרטי או ציבורי, המצוי ברשויות הציבוריות. קבלת מידע המצוי נעשית באמצעות הגשת בקשה לממונה על יישום חוק חופש המידע בעירייה.

הגשת בקשה לקבלת מידע:

בקשה לקבלת מידע המצוי בעיריית רחובות יש להגיש בקישור זה או במייל לממונה על יישום חוק חופש המידע בעירייה לדוא"ל [email protected]. בכל בקשה יש לפרט ולציין במדויק את פרטי המידע שאותו מבקשים כדי להקל על תהליך חיפוש פרטי המידע הרלוונטים.

תשלום אגרה:

על פי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999 והוראות התכ"ם, יש לשלם "אגרת בקשה" לקבלת מידע על סך 21 ₪. שימו לב, בתקנות החוק קיימים פטורים לתשלום אגרה לקבוצות מסוימות באוכלוסיה.

ביצוע התשלום יעשה באמצאות העברה בנקאית, הפרטים יועברו לפונה באמצעות המייל בתגובה לפנייתו. את אישור ביצוע התשלום יש להעביר במייל לממונה על חוק חופש המידע.

רק לאחר ביצוע התשלום יחל הטיפול בפניה.

אגרת טיפול עומדת על כ- 32 ש"ח לשעה (החל מהשעה הרביעית). הפונה מתחייב לשאת באגרת איתור, טיפול והפקת המידע המבוקש עד לסכום שלא יעלה על 160 ש"ח.
 

להגשת בקשה בנושא חוק חופש המידע לחצו כאן

חופש המידע
שולי סלילת
כתובת: בניין העירייה, ביל"ו 2, קומה 2
טלפון: 08-9392490
תפקיד: אחראית תחום חוק חופש המידע
דוא"ל: [email protected]