חיבורים היא תכנית לשילוב של צעירים וצעירות על הספקטרום האוטיסטי בצה"ל. חיבורים מנגישה את השירות הצבאי לצעירים בתפקוד הגבוה על ידי מערך הכשרה ייחודי ומקיף.

מסייעת בשיבוצם ומלווה כל אחד מהצעירים לאורך השירות הצבאי כולו.
התכנית מעבירה את חבריה קורס המגדיל את המוכנות לצבא, שיאפשר להם לשרת כמו כל צעיר וצעירה בישראל והולכת איתם את כל הדרך – עד השחרור. במקביל, אנשי התכנית מלווים את מפקדי המתנדבים ביחידות השונות,כדי להקל עליהם בתקשורת ובפיקוד על כל אחד ואחת מהמתנדבים.צוות התכנית מונה אנשי מקצוע מנוסים בעבודה עם אנשים על הרצף האוטיסטי בתפקוד הגבוה הרואים בשילוב ערך מוביל.

תכנית חיבורים מופעלת על ידי עמותת אפי – אספרגר ישראל ומשרד הרווחה. התכנית מקיימת קשר ושיתוף פעולה רציף עם מדור מתנדבים ומערך בריאות הנפש בצה"ל.

לאתר חיבורים