שם בית הספר  סוג מוסד /בעלות  מנהל בית הספר טלפון כתובת הערות
הרא"ם - בנים חינוך העצמאי פנט מאיר 08 - 9453040 נורדאו 20  
הבאר- בנים פטור מרדכי יעקבזון 08 - 9453335 הרואה 19  
עץ חיים - בנים ( חינוך מיוחד ) ממ"ח  שלמה גרינבוים 08 - 9467983 טשרניחובסקי 2 יש מענה לחינוך המיוחד
בן איש חיל - בנים בני יוסף אליהו חלימי 08 - 9495183 נפתלי בן אפרים 6  
בני הישיבות - בנים פטור  נחמיה שלום 077 - 4380842 בר כוכבא 18  
בני משה - בנים מוכר שאינו רשמי שפיצר משה 08 - 9410017 הגנה 46  
אור לציון - בנות  בני יוסף איילת אריאל 08  -9352462 דרך ירושלים 1
  יש מענה לחינוך המיוחד
בנות אסתר - בנות  חינוך העצמאי סימה ליכנשטיין 08 - 9417640 חפץ חיים 28  
בית יעקב - בנות  חינוך העצמאי מיכל טאוב 08 - 9451801 נוראדו 18  
פנינים ( חינוך מיוחד ) ממ"ח  שרינה שכטר 053 - 8062370 מרגולין 18
  יש מענה לחינוך המיוחד
שובו - בנים / בנות  חינוך העצמאי דבי אהרון 08 - 9463582 דוד אלעזר 19  מכיתה  א' -ג' כולל   כיתות  מעורבות בנים בנות 
בארי בשדה - בנים / בנות  ממ"ח  ארז חבושה 08 - 6889161 קלמן גבריאלוב 20 קיים מבנה אגף לבנים ומבנה אגף לבנות
נתיבות משה - בנים / בנות  חינוך העצמאי מלכי שינין 08 - 9496321 יעקב רייפן 1 מבנה אגף בנים / מבנה אגף בנות