החינוך העל יסודי ברחובות כולל 15 בתי ספר ומסגרות חינוכיות (כיתות ז' – י"ב).
בתי הספר העל יסודיים ברחובות, הם בתי ספר איכותיים המציעים סביבה לימודית חווייתית ומאתגרת, צוותי חינוך תומכים ומקצועיים ומגוון של מגמות שיחשפו את התלמידים לעולמות מרתקים של רכישת ידע והשכלה.המחלקה לחינוך העל יסודי באגף החינוך והנוער מרכזת את הטיפול בכל ענייני בתי הספר שבתחומה, פועלת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך והבעלויות השונות של בתי הספר תוך פיקוח על הפעילות החינוכית בכל המגזרים, מתוך רצון להבטיח את התאמתן של המסגרות החינוכיות לצרכיה המשתנים של העיר רחובות על מגוון תושביה.

המחלקה אחראית להבטיח את מתן התשתיות הפיזיות המיטביות, המותאמות לתחזיות הצמיחה של אוכלוסיית העיר, וכן תשתיות המאפשרות  פיתוח כישורי למידה בתחומי המדעים האומנויות הספורט והתקשורת. בשיתוף הפיקוח של משרד החינוך, המחלקה מובילה מהלכים פדגוגיים עירוניים לשיפור הישגי הלומדים והאקלים הבית ספרי. המחלקה מעודדת ומטפחת מצוינות בתחומי הדעת השונים בשיתוף מכון ויצמן למדע (מכון דוידסון לחינוך מדעי), משרד הביטחון ומכון מופ"ת, תומכת בפיתוח אומנויות המחול והמוסיקה ומעודדת את מגמות הספורט.

בשיתוף עם אגף שח"ר במשרד החינוך, אגף הרווחה, שרותי הבריאות וכן גורמים שונים בקהילה, מוענקת תמיכה רחבה לתלמידים המגלים קשיי למידה ולתלמידים מאתגרים בשאיפה לקדמם לתעודה טכנולוגית, לסיום שתים עשרה שנות לימוד ולבגרות מלאה. המחלקה לחינוך על יסודי רואה בפיתוח הכישורים החברתיים-קהילתיים של בוגריה את אחד מיעדיה המרכזיים ולכן ניתן דגש גדול על פעילות חברתית, תרומה לקהילה ופיתוח מנהיגות נוער וזאת בשיתוף עם המחלקה לנוער והקשר הרציף שבין החינוך הפורמאלי לבלתי פורמאלי.
המחלקה מובילה את תלמידיה להיות בוגרים בעלי ערכים של נתינה ועזרה, אמונה במורשת ישראל ו א"י, בעלי כושר מנהיגות והישגים לימודיים שיאפשרו את המשך לימודיהם והכשרתם להיות אזרחים ראויים בעירם ובארצם.  
הרישום לחטיבות ביניים ותיכונים הוא על איזורי.

לצפייה בחוברת ההרשמה לחטיבות הביניים לשנת הלימודים תשפ"ד >>

 
חינוך על יסודי
רחל בן יצחק
כתובת: רח' ביל"ו 2, קומה 3
טלפון: 08-9392437
תפקיד: מנהלת המחלקה לחינוך על יסודי
דוא"ל: [email protected]
שעות קבלת קהל: בימים א-ה בין השעות 08:00-12:00, ביום ג' 16:00-18:00