הורים יקרים שימו לב,

המחלקה לחינוך יסודי במינהל החינוך בעיריית רחובות מעדכנת אתכם בלוח הזמנים לתקופת הרישום לקראת שנת הלימודים תשפ"ד:

רישום לכיתה א' בין התאריכים:

א' בשבט – 23.1.23 עד כב' בשבט 13.2.23

פרסום תוצאות השיבוץ:

15.3.23

רישום מאוחר לכיתה א:

החל מה- 19.3

הגשת ערר לשיבוץ כיתות א' בין התאריכים:

19.3.23-31.3.23

פרסום תוצאות ערר לשיבוצים לכיתות א':

עד ה-15.6.23

רישום תלמידים חדשים לכיתות ב' – ו':

החל מה- 20.2.23, לביצוע ההרשמה לחצו כאן >>

בקשות העברה כיתות ב'– ו' בין התאריכים:

1.5.23-15.5.23

תשובות על בקשות העברה בכיתות ב' – ו':

עד ה 15.6.23

פתיחה שניה של האתר לבקשות העברה לכיתות ב'- ו' בין התאריכים:

16.6.23-25.6.23