עיטור יקיר/ת העיר רחובות מוענק לתושבים ותושבות שעיקר פעולתם הציבורית הייתה בעיר ואשר תרומתם לעיר רחובות היא ממושכת והשפיעו על העיר בתחומי- חינוך, תרבות וספורט, ספרות ואמנות, מורשת ישראל, מדע, מחקר ורפואה, כלכלה, קהילה וחברה.

טקס יקירי העיר לשנת 2022 יתקיים בחודשים הקרובים והעירייה צפויה להוציא הודעה מסודרת ולהזמין את הזוכים ומשפחותיהם לטקס.

 

 יקירי העיר רחובות שנבחרו בעבר:

שנת קבלת הפרס

שם מלא

2022 

חזי אביבי
צבי אבן בר
אסתר אברהם
חנה אלקיים
דני בר עוז
חיליק כרמלי
חנן עדני
אבנר פרליס
כרמליה ראומה קמחי
כרמית רפפורט
משה רישפון
חיים שרעבי

2007

ד"ר עמינדב אילת
פרופ' שלמה אקשטיין 
בלדר מייק
לאה גולדשמידט
אברהם גרינוייד
משה ויצמן
יוסף ורבר
נחמן ורד
מאיר חסדי
מימה כוכבי
ניצה כץ
שושנה לוי
אילנה  לוסטיג-באום 
עמנואל משולם
ספוקויני שמואל
פרופ' אביעזרי פרנקל 
ד"ר לואיס קיטלרו

2003

שרה אשחר
השופטת ברמן שושנה
פרופ' ברק יגאל
גולדפוס אסתר
גורן רעיה
גל אסתר
פרופ' וילצ'ק מאיר
יהושוע לביא
עפרוני שלום
פלדי יעקב
פלדמן ברכה
קירט יהודה

2000

אדלר מרדכי
אטיאס אליעזר
ארליך רחל
בומזה פנחס
בירק  יהודית
ברזילי-גרשון מרים
ד"ר גריס-הוניגר מרדכי ופרופ, גריס -צימרמן שרה ז
ג"מיל חיים
דרוק אברהם
הויכרך טניה
ויינגרטן חיים
כהן פנחס
איה לביא
לוינגר צבי
פרופ" ליפסון שניאורנולד
מילצן עזריקם
סיטקוב אריה
קופטון ישראלה
שלום שושנה
שמחי בן ציון

1995

שלום אהרוני
בייר חיה
גולדברג עזרא
גזית רחל
גליצקי יוסף
ויינר משה
זילברברג יהודה
חיימוביץ לואיס
חסדאי זאב
חתוכה זכריה
אברהם לוי
לסר חנה
מדהלה אברהם
מונטג מינה
זדנקה סמיש
צרפתי רחמים
קרומר אהרון
קריצין שמעון
רוכמן חנה
רן דבורה
שוורץ יעקב
בן-ציון שני
שרעבי יששכר

1991

יהושוע  ורבין
פרופ'  ויליאם טאוב
סעדיה בן דוד שרעבי
שלמה גאל-דור
סעדיה כובשי
יעקב תמרי
אהרון שבדרון
אברהם מקוב
יוסף דוד קרואני
יצחק בן-ארי
הרב נפתלי שטיינברגר
ד"ר רולף רפאל פאביאן
הרב אהרון וייס
אברהם שטרן
מור משה
נדיה   צעידי
שריה גורודסקי
חנה בן-מאיר גדעוני
אייזנר זאב
ד"ר מוזס פריץ
מזיא  אהרון
מזרחי אברהם עובדיה
נחמני אבינעם
שמרוט שולמית
שר ישעיהו
שרעבי שלום

1989
שאול זילברמן
פרופ' זאב טבע
הרב הד"ר יעקב יולס
שלמה יפרח
יאיר מדאר-הלוי
אברהם פרשני
מרים שוסיוב
ראובן שרעבי

1980

אייזנר זאב
ד"ר מוזס פריץ
מזיא אהרון
מזרחי אברהם עובדיה
נחמני אבינעם
שמרוט שולמית
שר ישעיהו
שרעבי שלום

1978

אורן יצחק
איידלבוים משה
בילר  קלמן
גדסי נפתלי
גוברי שולמית
גורודיסקי מנחם
גינזבורג זלמן
ד"ר גלטנר אליעזר
גרז זבולון, רב
חרל"פ שלמה
טרבס אירמה
יבנה ישי
כצנלסון ברל
כצנלסון ישראל
לוינסון קורטף צ"ס
מדהלה אהרון
מדהלה מרים
מנוחין אסתר
מרגליות  משה
פורר מורדכי
פיינשטיין נתנאל
פייקס דוד
פינקלשטיין חיים
פסטרנק אברהם
ד"ר פרבר אריקה
ד"ר פרבר ברל
פרינס אברהם, רב
קאופמן חיים
קוגון יוסף
קוקולנסקי אהרון
קרגר חנן ד"ר
רוז'נסקי ברוך אינג'
רוז'נסקי  גרשון
שהמי משה
שושן אריה ד"ר
שטרן משה
שטנברג אהרון
שיבר יונה, רב
שרעבי דוד יפת
שרעבי דוד סעדיה

1977

בן גרא אליהו

1973

מדהלה שלום
מזרחי אברהם
קפרא זכריה חיים
שרעבי יעקוב סעדיה
שרעבי שלום

1970

קפרא פנחס