כתובות גני ילדים חינוך מיוחד - המחלקה לחינוך חרדי 

שם המוסד גיל כתובת מוסד איש קשר טלפון דוא"ל
חיוך שבלב  אסתר ח"מ 720326 4;5 ההגנה 46   פייגי 054 - 4847959 [email protected]
חיוך שבלב בנים ח"מ 353946 5 ההגנה 46  
חיוך שבלב כינור דוד ח"מ 455790 4;5 ההגנה 46  
חיוך שבלב כינור משה  ח"מ 724195 3;4 ההגנה 46  
חיוך שבלב רחל ח"מ 375469 5  ההגנה 46  
ממ"ח אדל ח"מ 4;5 חס"ם 11 כניסה מהחנייה  שרון פרלא 050 - 3430000 [email protected]
ממ"ח גן משיח ח"מ 5 דהרי שלום 10 
ממ"ח דבורה לאה ח"מ 3-6 חס"מ 11 
ממ"ח האדמור ממזריץ ח"מ 3;4 רמז 82 
ממ"ח הבעש"ט 5 רמז 82 
ממ"ח חיה מושקא  ח"מ 5  רמז 82  
ממ"ח לובביץ ח"מ 5 דהרי שלום 10 
ממ"ח מנוחה רחל ח"מ 5 חס"מ 11 
ממ"ח מנחם מענדל ח"מ 5 דהרי שלום 10 
ממ"ח שלום דועבר  ח"מ 5 חס"ם 11  

 

כתובות בתי ספר כולל מס' כיתות חינוך מיוחד - המחלקה לחינוך חרדי

שם המוסד גיל כתובת מוסד איש קשר טלפון דוא"ל
עץ חיים - בנים ( חינוך מיוחד ) ממ"ח ב'  דוד נדב 15 שלמה גרינבוים 08 - 9467983 [email protected]
עץ חיים -בנות  ( חינוך מיוחד ) ממ"ח א' - ג' הרצל 108 שרינה שכטר 053 - 8062370 [email protected]