מהי הארנונה, וכיצד נקבע החיוב?

הארנונה הכללית היא מס המוטל לפי פקודת העיריות על המחזיקים בדירות מגורים ובכל נכס שאינו משמש למגורים, כגון: חנויות, משרדים, מבני מלאכה ותעשייה, חניונים, קרקע תפוסה וקרקע חקלאית. כספי הארנונה הכללית משמשים למימון השירותים הניתנים לתושבי העיר, כגון: שרותי ניקיון, תברואה, תחזוקת כבישים, מדרכות, גנים, רמזורים ותאורת רחוב. מיסי הארנונה ברחובות מהווים רק כ 45% בקירוב מתקציב העירייה. רוב התקציב מגיע ממקורות אחרים. מועצת העיריה, על פי תקנות שר הפנים, מחליטה כל שנה על הטלת הארנונה הכללית וקובעת את סיווג הנכסים בהתאם לאזורי המס, סוג הבניין והשימוש בו. מידי שנה, חוק ההסדרים במשק במדינה קובע עבור כל רשויות בארץ את שיעורי העלאת תעריפי הארנונה לעומת החיובים של השנה הקודמת, וכן תעריפים מינימליים ומקסימליים בהתאם לסיווגי הנכסים השונים.

כיצד נקבע חיוב הארנונה?

החיוב - חיוב הארנונה הוא שנתי (מינואר עד דצמבר) לפי אזור המס, סוג הבניין והשטח. אזור המס - העיר מחולקת לאזורים גאוגרפיים לעניין ארנונה למגורים ולאזורים שונים למבנים שאינם למגורים. לבירור אזור שלכם ניתן להיכנס למפת הGIS של העיר >> שכבות עירוניות>> אזורי ארנונה- לחצו כאן כדי לעבור למפה
שטח היחידה - כולל את כל שטח הרצפה שבתוך יחידת הבניין, לרבות מרפסות מקורות, סככות וכן יציעים "גלריות" שגובהם יותר מ- 1.70 מטר, שטח גג מקורה. קירות חוץ לא נכללים בשטח לצורך חישוב הארנונה למגורים.
תעריפי הארנונה - נקבעים לכל מ"ר בהתאם להגדרת הנכס.החיוב השנתי הוא מכפלה של התעריף בשטח היחידה במ"ר.
הגשת השגה של חיוב הארנונה - המחזיק בנכס זכאי להגיש השגה על חיוב הארנונה, אם הוא מבקש לערער על כל אחד מהנושאים הבאים: השטח, סוג הבניין והשימוש.
את ההשגה יש להגיש בכתב תוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום הראשונה בשנת המס, למנהל הארנונה במזכירות אגף המיסים. אם נדחתה ההשגה, רשאי המחזיק לערער תוך 30 יום בפני ועדת ערר.
לפירוט חיוב הארנונה לפי סוג הנכס, האזור והגודל לחצו כאן