יחידת המיחשוב וממ"ג עוסקת בליווי תהליכים מיחשוביים שונים במינהל ההנדסה כגון מיפוי פוטוגרמטרי, הקמה ואיסוף של מאגרי נתונים כגון מפות מדידה ועוד וכן תמיכה במערכות התפעוליות הקיימות במינהל ההנדסה.

כמו כן עיסוקה העיקרי של יחידת המיחשוב והממ"ג הנו עדכון ותחזוקה שוטפת של מערכת המידע הגיאוגרפי העירונית (GIS- מיפוי ממוחשב) המציגה באמצעות רשת האינטרנט מידע גיאוגרפי מגוון על תשתית טכנולוגית מתקדמת. האתר עומד לרשות התושבים באמצעות רשת האינטרנט, ללא צורך בהתקנת תוכנה או רשיון שימוש ומאפשר לתושבים, אדריכלים, יזמים, שמאים ותלמידים לצפות במידע בצורה דינאמית, נוחה ופשוטה.

בין מגוון סוגי המידע המוצגים באתר ניתן למנות: גושים וחלקות, תצלום אויר, יעודי קרקע, גבולות של תכניות, מבנים וכתובות, מוסדות חינוך וחלוקה לאיזורי רישום, מוסדות להשכלה גבוהה, איזורי חיוב ארנונה למגורים ולעסקים, מבנים לשימור, מועדוני גמלאים, טיפות חלב ועוד.

המערכת מאפשרת ביצוע חיפוש לאיתור כתובת, נתוני גוש חלקה, רחוב, בית ספר ועוד, וכוללת כלים שונים לביצוע שאילתות, קבלת מידע נוסף, מדידת מרחקים, חישוב שטחים ועוד.

המערכות מקושרות לתשתית המידע ההנדסית הממוחשבת בעירייה, כך שאפשר באמצעותן לקבל מידע תכנוני נוסף, כגון תכניות החלות על השטח, מהותן, תשריטי והוראות התכנית, שלבי האישור הסטטוטורי, החלטות הועדה לתכנון ולבנייה ועוד.

את כל המידע המתקבל על המסך, ניתן להפיק למפה, אותה ניתן להדפיס או לשמור כקובץ לצורך שליחה בדוא"ל או לכל שימוש אחר.

למפת העיר ב-GIS לחצו כאן

למפת העיר ב-3D לחצו כאן


מחלקת יחידת מחשוב ו-GIS
יונית קופילוביץ
כתובת: כתובת: ביל"ו 2, קומה 5
טלפון: 08-9392271
פקס: 08-9392278
תפקיד: מנהלת יחידת מיחשוב וממ"ג
דוא"ל: [email protected]