גשר מפעיל  ברחובות  תכניות במסגרת המח"ר כחלק מרצף תעסוקה . תכניות אלה מרחיבות את מגוון המענים ודרגות התמיכה לשילוב בתעסוקה בשוק החופשי תוך דגש על התאמת התמיכות עבור מקבלי השירות .
בתכנית המח"ר מקבלי השירות משתלבים בתעסוקה ביחסי עובד –מעסיק ומרוויחים שכר מותאם ליכולות העבודה שלהם. התכנית מופעלת בתוך מפעלים תעשייתיים, חברות עסקיות ובתוך מפעלים מקדמי תעסוקה עם דגש על העסקת אנשים עם מוגבלות כחוק (שכר מותאם).
מודל תעסוקתי מתקדם זה מאפשר ליווי פרטני וקבוצתי למקבלי השירות. לכל אדם נבנית תכנית עבודה אישית בשיתוף עמו, תוך התייחסות למטרות, יעדים ודרכי ביצוע.  
הליווי כולל התערבות שיקומית ברמה הפרטנית והקבוצתית, לקידום יכולות תעסוקתיות, עצמאות תפקודית, השתלבות מיטבית ויציבות בתעסוקה.

מרכז שיקום תעסוקתי
הדר גפן
טלפון: 08-9461133