שם הטופס הפניה למילוי הטופס מקוון  טפסים ידניים
הנחיות למילוי טופס בקשה להנחה מארנונה   טופס ידני
הנחיות והגשת בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה
כללית לדירת מגורים – שנת 2023

שימו לב: יש למלא את הטופס הידני ולצרפו לטופס המקוון באתר העירייה
טופס מקוון
נושא הפנייה: הנחה בארנונה
נושא משני: הנחת זכאות ע"פ משרד הפנים
טופס ידני
הנחיות והגשת בקשה לקבלת הנחה למחזיק שהוא נזקק – 2023

שימו לב: יש למלא את הטופס הידני ולצרפו לטופס המקוון באתר העירייה
טופס מקוון
נושא הפנייה: הנחה בארנונה
נושא משני: ועדת נזקק/חריגים
טופס ידני
הודעה על נכס ריק מכל חפץ ואדם (בתחילת תקופה)  טופס מקוון
נושא הפנייה: נכס ריק - הודעה על נכס ריק
מכל חפץ ואדם (בתחילת תקופה)
 

נכס ריק (תצהיר בסוף התקופה)

שימו לב: יש למלא את הטופס הידני ולצרפו לטופס המקוון באתר העירייה

נכס ריק (תצהיר בסוף התקופה) טופס ידני

בקשה לקבלת הנחת אזרח ותיק

שימו לב: יש למלא את הטופס הידני ולצרפו לטופס המקוון באתר העירייה

טופס מקוון
נושא הפנייה: הנחה בארנונה
נושא משני: הנחה אזרח ותיק
טופס ידני
טופס הנחה בארנונה- הנחה עבור נכס שאינו ראוי לשימוש/ נכס בשיפוץ טופס מקוון
נושא הפנייה: נכס לא ראוי לשימוש
נושא משני: נכס לא ראוי לשימוש
 
טופס החזר כספי לבעלי יתרת זכות טופס מקוון  
טופס הוראה לחיוב בחשבון טופס מקוון טופס ידני
טופס הוראה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי טופס מקוון טופס ידני
להגשת בקשה לקבלת תלוש הארנונה במייל לחצו כאן  
טופס ונוהל בקשה לקבלת הנחה בארנונה לעמותות ומלכרי"ם   לחצו כאן
צו הארנונה 2023 לחצו כאן  
צו הארנונה 2022 לחצו כאן  
אישור בדבר אי קבלת הנחה לעיר אחרת טופס מקוון  
אישור תשלומי ארנונה לצורכי מס הכנסה טופס מקוון  
ביטול אמצעי תשלום טופס מקוון