שילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה כמשתקמים במתנ"ס הקרוב לבית, במגוון תפקידים במתנ"סים.    

התכנית כוללת:

  • שילוב בתעסוקה במתנ"ס כחלק מהצוות במגוון תפקידים כגון: עבודה במסגרת הגיל הרך, תחזוקה, עבודות משר, ספריות ועוד.
  • התאמה אישית של התעסוקה לפי יכולתו וצרכיו של המשוקם בהתאם להיצע הקיים במתנ"ס. (ליווי מקצועי צמוד)
  • מעקב מקצועי אחר השתלבותו של התמקדותו תוך התאמה מתמשכת ומתן אפשרויות קידום והתמקצעות.
  • דמי שיקום בסך 500 ₪ לחודש שישולמו לכל משוקם.

תנאי קבלה:

  • זכאות קבלת שירותים לשיבוץ בתעסוקה מהשירות לטיפול באוכלוסייה עם אוטיזם, אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
  • ראיון קבלה.
  • התאמה למסגרת התעסוקתית שהמתנ"ס יכול להציע.

לאתר חווית

מעגלי תעסוקה – רשת חוויות
ליאת
כתובת: חוויות שוויץ, רח' סירני 52 רחובות
טלפון: 08-9310706 / 08-9310706