עידוד הנוער להתנדבות בקהילה דרך תכנית "מעורבות חברתית והתפתחות אישית קהילתית" שפועלת בשיתוף בתי הספר, מערך התנדבות נוער כולל את כל בני הנוער בכיתות י'-יב' בעיר. מנהלת התנדבות נוער בעירונוער פועלת לקיום פעולות שוטפות להגדלת מאגר מקומות ההתנסות העירוניים תוך שימת דגש על איכות ורצון המתנדבים, קיום ימי מוקד בבתי הספר לצורך חשיפה לאפשרויות ההתנדבות השונות והוקרת מתנדבים בטקס פעיל מצטיין רשותי בכל שנה.

לפרטים נוספים: 089376700 שלוחה 6