גשר מספקת שירותי תעסוקה שקומית במפעל מקדמי תעסוקה ברחובות הכולל ליווי  והדרכה לאנשים עם מוגבלות. 

המפעל הינו יחידת  שיקום תעסוקתי רב-נכותי, הנותן שירות לאנשים עם מוגבלות המתקשים להשתלב בשוק העבודה החופשי וזקוקים לתכנית מותאמת אישית למעבר לעולם העבודה באמצעות מתן תעסוקה על פני הרצף. המפעל מספק סביבת עבודה נורמטיבית ככל האפשר, בדומה לשוק הפתוח תוך מיצוי מקסימאלי של יכולותיו של מקבל השירות. 
השירותים השיקומיים, כוללים ליווי של צוות רב מקצועי. ההדרכה והליווי ממוקדים בחיזוק ובשיפור יכולות ומיומנויות בתחומי החיים השונים, בפיתוח המסוגלות התעסוקתית כולל טיפול בתחום הפסיכוסוציאלי, מיצוי זכויות והתנסויות במקומות עבודה למתאימים. לכל מקבל שירות נבנית תכנית קידום אישית ומטרתה לקדם/ לשמר/לשפר את המיומנויות בתהליך השיקומי  תעסוקתי.

תכניות במפעל מקדם תעסוקה: 

  • תכנית מינוף- תכנית שמטרתה הכנה והכשרה של מקבלי השירות להשתלבות בעולם העבודה, הקניית כלים להתמודדות בעבודה בסביבה שאיננה מוגנת והתנסות מעשית במקומות עבודה.
  • תעסוקה נתמכת – במסגרת תכנית זו משולבים מקבלי שירות במקומות עבודה ביחסי עובד מעביד ומקבלים מעטפת שיקומית מלאה מגשר.

מרכז שיקום תעסוקתי
הדר גפן
טלפון: 08-9461133