גשר  רחובות מספק שירותי תעסוקה שקומית במרכז תעסוקה מוגנת לעיוורים מרכז התעסוקה לאנשים עם עיוורון/לקות ראייה נותן שירות לאוכלוסיית היעד המתקשה להשתלב בשוק העבודה החופשי וזקוקים לתכנית מותאמת אישית למעבר לעולם העבודה, באמצעות מתן תעסוקה על פני הרצף. אנשים עם מוגבלות ראייה עובדים במרכז התעסוקה במגוון רחב של עבודות ותפקידים, הרבה בזכותן של טכנולוגיות חדשניות, הנגשת השירות והתאמות המסייעות לגשר על המוגבלות.  ההתאמות  משתנות מעובד לעובד, בהתאם לרמת התפקוד, להשלכות התפקודיות של מוגבלותו ולהעדפותיו האישיות. מרכזי התעסוקה מספקים סביבת עבודה נורמטיבית ככל האפשר, בדומה לשוק הפתוח תוך מיצוי מקסימאלי של יכולותיו של מקבל השירות. אנו מקפידים, שבחירת ההתאמה תיעשה תמיד ב"תפירה אישית" לעובד ובשיתוף עמו כגון התקנת תוכנות ועזרים להקראה או להגדלת מידע כתוב.  השירותים השיקומיים ממוקדים בחיזוק ובשיפור יכולות ומיומנויות בתחומי החיים השונים, בפיתוח המסוגלות האישית והתעסוקתית, כולל טיפול בתחום הפסיכוסוציאלי.

מרכז שיקום תעסוקתי
הדר גפן
טלפון: 08-9461133