בשנים האחרונות, עיריית רחובות קידמה שינוי תפיסתי וארגוני בנושא חזות העיר, במטרה להפוך לעיר מקיימת ומקדמת סביבה וניקיון. 

כתוצאה מכך, עבר התחום מהפיכה של ממש:

תפיסת העבודה ואופן ביצועה שונו לגמרי, אזורי העיר חולקו מחדש ובוצעו מינויים מתאימים, נרכש ציוד חדש בהיקף גדול במגוון שימושים החל מפחי רחוב וטמוני קרקע ועד למכוניות סיור חסכוניות יותר וציוד מכני כבד, יושמו נהלי עבודה חדשים, הוחלפו קבלני ניקיון וחודדו הנהלים. בכל הקשור לאיכות הסביבה, הוועדה העירונית לאיכות הסביבה ולקיימות קדימה תכנית עבודה כוללת. הוועדה הוקמה במסגרת תכנית  "ברית ערים לאיכות הסביבה" של פורום ה- 15 לאחר חתימת העירייה על אמנה לשיפור איכות החיים והסביבה. מטרת הוועדה היא לפעול לאיכות החיים והבריאות של תושבי העיר, להגן על משאבי הטבע והסביבה כחלק מהמאמץ העולמי והישראלי להגן על אקלים כדור הארץ, וכן לטפח עירוניות חיה ומשגשגת.

בהתאם לכך, הושקעו משאבים רבים בנושא המיחזור, הפרדת פסולת והצבת מתקנים מסוגים שונים ובוצעה הסברה מקיפה על מנת לעודד את המחזור לסוגיו- ואכן, היקפי המיחזור בעיר גדלו באופן משמעותי, הוטמע תקן בניה ירוקה, תוכנית אב לשבילי אופניים הוכנה בשיתוף התושבים ויישומה מתחיל בשטח, תאורת הרחוב מצויה בעיצומו של תהליך התייעלות אנרגטית ותהליכים נוספים. אגף חזות העיר אחראי על ביצוע המדיניות בכל הקשור לניקיון, תברואה וסביבה בעיר. פניות ובקשות בנושא ניקיון יש להפנות למוקד העירוני 106 בטל' 08-939-2106, באתר וגם בהודעת וואטסאפ 050-8806106.

ניקיון וסביבה
ערן יחיא
כתובת: ביל"ו 2 רחובות, קומה 4
טלפון: 08-9392386
תפקיד: מנהל אגף חזות העיר
דוא"ל: [email protected]
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה בין השעות: 8:30-12:30 
יום ג' בין השעות: 16:00-18:30