ברחובות חל איסור להשליך פסולת בשטח הציבורי אלא רק בפחי הרחוב, את הפסולת הביתית יש להשליך במיכלי האשפה המיועדים לכך. על מנת שנוכל לפנות את הפסולת ולשמור על הניקיון בסביבת הפחים – יש להשליך אשפה רק בתוך פחים, גדולים וקטנים, שהוצבו למטרה זו. שימו לב – חל איסור על השלכת פסולת ביתית או גזם בכלי אשפה המותקנים במקום ציבורי.

היכן משליכים פסולת בניין?

בעל נכס, מחזיק ומי שמבצע עבודות בניה, חייבים בפינוי פסולת בניין ושיפוצים לאתר הטמנה כחוק. חל איסור מוחלט על הוצאת פסולת בנין והשלכתה במרחב הציבורי או בפחי אשפה, אלא רק לתוך מכולה המיועדת לכך, בתיאום עם מחלקת הפיקוח.

ניקיון גנים ציבוריים

העיריה הקימה גנים ציבוריים ברחבי העיר לרווחת התושבים, ומבצעת עבודות גינון וניקיון שוטפות.הציבור מתבקש לשמור על ניקיון הגנים, להשליך את הפסולת רק בפחים המיועדים לכך, ולהימנע מפגיעה בצמחייה ובמתקנים.

פיקוח על כלבים

העירייה מבצעת אכיפה כנגד בעלי כלבים שעוברים על הנחיות החוק. על פי חוק, אין להתיר לכלב לעשות את צרכיו במקום ציבורי (לרבות שטחים פתוחים) או במקום פרטי שאינו בהחזקתו הבלעדית של בעל הכלב. אם הטיל הכלב גללים במקום כאמור, יש לאוספם מיד וללא דיחוי, ולהשליכם בפח.

חובות בעלי עסקים

בעל עסק חייב לנקות את המדרכה הגובלת בעסק, לאסוף את האשפה לתוך כלי אשפה ולרכז את הקרטונים רק במקומות שנקבעו לכך.

מניעת מפגעים וצמחייה פולשת

בעל נכס ו/או מחזיק בנכס חייבים להחזיק את הנכס אופן שלא יתקיים בו מפגע, לדאוג לניקיונו ולמנוע התפשטות צמחים וענפי עצים לשטחים ציבוריים. בעלי מגרשים ו/או המחזיקים בהם חייבים לשמור על ניקיון המגרש ולגדר אותו.

איסור פיזור והדבקת מודעות

אין להדביק מודעות ודברי פרסומת על קירות, עמודים, עצים וכו', ואין לפזר ולחלק מודעות במקום ציבורי.

רכב נטוש

אין להשאיר במקום ציבורי רכב- רכב בלוי, מקולקל או שרישיונו פקע, לפרק זמן העולה על 72 שעות.

פחים חכמים

אגף חזות העיר החל בפרויקט להחלפת 300 פחים מוטמנים חכמים בכל העיר, שימשך מספר שנים, בהשקעה של כ- 10 מיליון שקל.הפרוייקט החל בשכונות הוותיקות ויתרחב לכל שכונות העיר.

שטיפת מדרכות וגנים ציבוריים

העירייה מפעילה מכונות שטיפה, המיועדות לשטיפת מדרכות וגנים ציבוריים וטיפול במפגעי גרפיטי. על פי הנוהל, כל הרחובות בעיר מנוקים פעמיים בשבוע, כאשר את הרחובות במרכז העיר מנקים כל יום.לצורך כך ועל מנת לייעל את השירות, בוצעה חלוקת העיר לאזורים.