ביה"ס מומחה בהוראה לתלמידים על הספקטרום האוטיסטי ובהוראה לתלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. בית הספר מעניק לתלמידיו תחושת הגנה, מסוגלות וערך עצמי ומכין את תלמידיו לחיים, בתהליך מותאם אישית. בית הספר מלמד את תלמידיו דרכי תקשורת וחברות, מיומנויות למידה והכנה לעצמאות ותעסוקה ולהשתלבות בקהילה, בהתבסס על היכולות של כל תלמיד.

בבית הספר ישנן 2 חטיבות נפרדות: חטיבת התקשורת-בה לומדים תלמידים צעירים ומתבגרים עם ASD ; חטיבת מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית) - בה לומדים תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.בבית הספר נלמדים מקצועות הליבה: חינוך לשוני, חינוך מתמטי, הכנה לחיים, חינוך גופני, מורשת ומסורת, תקשוב ומדעים ואומנויות.

תכניות הלימודים בבית הספר נגזרות מתכניות הלימודים של החינוך הרגיל ומתכניות הלימודים של האגף לחינוך מיוחד, תוך התאמה לכיתה ולתלמיד. בבית הספר פועל "יום שהות ארוך" בהפעלת מחלקת שיקום ונכויות, כמענה העשרה, טיפוח ותמיכה לאחר שעות הלימודים.

לאתר בית הספר עידוד לחצו כאן

עידוד
כתובת: בנארי 1 רחובות
טלפון: 08-9470062
דוא"ל: [email protected]