העיר רחובות זכתה בפעילותן של מגוון עמותות וארגונים שעוסקים בקידום מענים לאנשים עם מוגבלויות ומתן שירותים בתחומי חיים שונים.