עיריית רחובות מאפשרת לתושבי העיר המבצעים שיפוץ בדירתם להציב מכולות לפינוי פסולת מכל סוג ובמיוחד פסולת בנייה
בשטחים הציבוריים ברחבי העיר רחובות ע"פ נוהל מסודר.
 
 
 לפרטים נוספים בנושא זה יש לפנות ליחידת האכיפה העירונית.
 
עירן גיאת
תפקיד: מנהל יחידת האכיפה- שיטור עירוני
08-6609969