אגף השכונות בעיריית רחובות פועל לחיזוק העשייה החברתית –אזרחית בעיר ולביסוס החיים הקהילתיים בעיר, באמצעות שיתוף פעולה עם נציגי התושבים בשכונות, פעילים חברתיים, התארגנויות מקומיות וארגונים הפועלים בעיר . האגף פועל גם להעצמת הפעילים החברתיים בה ולחיזוק מערכת היחסים בינם לבין גורמים בעיריית רחובות.
הכול מתוך החזון כי שיתוף פעולה בין התושבים הפעילים לבין הרשות יוביל להשבחה תמידית של השירותים, לשיפור רציף של איכות החיים בעיר ולרווחת התושבות והתושבים.

לפיכך, לאגף  שלוש מטרות עבודה מרכזיות:

  1. חיזוק הרובד הקהילתי בעיר
  2. חיזוק מערכת היחסים  פעילים/התארגנויות והעירייה.
  3. חיזוק וסיוע מקצועיים להתארגנויות והפעילים הקיימים

לאחר תהליך ארוך של שיתוף הציבור ולמידת הצרכים השונים, גובשה תכנית עבודה כוללת.  בתהליך שיתוף הציבור נבחנו  לעומק סוגיות הקשורות בצרכי הפעילים ובדרכים שיובילו לשדרוג העשייה החברתית- אזרחית בעיר.
מלבד זאת, האגף עוסק בקיום אירועים לכל המשפחה על בסיס שכונתי ומקומי במועדים שונים על פני לוח השנה: אירועי ספורט על בסיס מקומי, אירועי קיץ בשכונות, אירועי פורים בשכונות, אירועי נטיעות בשכונות בטו' בשבט ועוד.

פעילות בשכונות
רמי מדהלה
טלפון: 08-9392489
תפקיד: מנהל אגף פעילות בשכונות
דוא"ל: [email protected]
שעות קבלת קהל: בתיאום מראש: בימים א', ב', ה', בין השעות 8:30 – 16:00, יום ג', בין השעות 8:30 – 12:00 וגם בין השעות 16:00 – 18:00