הרשות פועלת בשת"פ עם גורמי אכיפה שונים הפועלים בעיר ובהם משטרת ישראל, השיטור העירוני והפיקוח העירוני. בהתאם, מנהל הרשות העירונית נמצא בקשר רציף עם מפקד התחנה וצמרת הפיקוד בתחנה. 
הרשות מהווה גורם מתווך, המסייע בשיפור הקשר בין בני הנוער לבין משטרת ישראל וביצירת חוויות חיוביות של חשיפה של בני הנוער לפעילות משטרת ישראל. 
הרשות העירונית לוקחת חלק פעיל ומרכזי בתוכנית "מילה"- תוכנית הדגל של משטרת ישראל במתן הזדמנות נוספת לנוער פורע חוק. 
הרשות העירונית תומכת בהקמת מערכי אכיפה עירוניים וטכנולוגיים ומשקיעה חלק מהתקציב העומד לרשותה גם בהצבת מצלמות ביטחון ברחבי העיר.