מדריכי מוגנות בבתי הספר

מדריך המוגנות פועל למניעת אלימות ונשירה סמויה בתוך בית הספר.  המדריך מגביר את הנוכחות הבוגרת בכל שטחי בית ספר, ועוסק באיתור תופעות של נשירה סמויה ומעורבות תלמידים בהתנהגויות סיכון (אלימות, עבריינות, בריונות מקוונת, שימוש בחומרים פסיכואקטיביים ועוד), יוצר קשר משמעותי עם תלמידי בית הספר ומהווה בעבורם דמות בוגר משמעותי ומודל לחיקוי, עוזר בהתלבטויות, מדריך לפעילות והתנהגות חיובית, מקדם הצפה ופתרון של בעיות, מעצים את סמכות המורים ומסייע בשמירה על הסדר והמוגנות ועל האקלים הבית ספרי, מתוך מקום של אמון ואחריות ומתוך המקום הייחודי של גורם בלתי פורמלי אשר טובת התלמיד למול עיניו תוך שהוא מבין את שיקולי המערכת ואת השפה הפדגוגית חינוכית של בית הספר.תרומתם המרכזית של מדריכי המוגנות בבתי הספר היסודיים באה לידי ביטוי באמצעות פעולות ופרויקטים המכוונים לחיזוק ערכים של סובלנות וסבלנות, כבוד הדדי, הכלה קבלת השונה ועוד. נוכחות גורמים בלתי פורמליים בתוך המרחב הפורמלי מייצרת מרחב שיח מאפשר ומסייעת ביצירת אקלים חינוכי מיטבי והפחתת אלימות. נוכחותם מסייעת בידי המערכת להתמודד טוב יותר עם התנהגויות סיכון ותופעות קצה, בין היתר בזכות הקשר והאמון שנוצר, והעברת המידע לצוות החינוכי וגורמי הטיפול הרלוונטיים.בעיר פועלים מדריכים בכל בתי הספר, בשת"פ עם אגף החינוך ומחלקותיו. 

מנחה חינוכי למדריכי המוגנות

מדריכי המוגנות זקוקים לליווי מקצועי והנחיה שוטפת במהלך עבודתם. המנחה המקצועי משמש ככתובת למתן כלים ומיומנויות לביצוע תפקידם וכן, להתייעצות בנוגע לסוגיות יומיומיות, לקשיים ולאתגרים בהם פוגש המדריך במהלך עבודתו. בנוסף, תפקידו של המנחה החינוכי לזהות ולהציף סוגיות הדורשות התייחסות של גורמים נוספים בקהילה ובבית הספר ולהוביל מיזמים התומכים בקידום אקלים מיטבי.המנחה מהווה כתובת לכלל הגורמים הפועלים עם בני נוער ברשות בשת"פ עם צוות בית הספר ושפ"י, תומך ומנחה בכלל הבעיות והאתגרים העולים מהשטח.

קידום תוכניות מניעה בתוך בתי הספר 

גרפיטי בחצר האחורית

פרויקט המקדם סובלנות ומעורבות בחיי בית הספר באמצעות כלים אמנותיים, חיזוק הקשר בין הפרט לקבוצה, והגברת תחושת השייכות. 
איתור פינות "חשוכות" הוא חלק מתפקיד מדריך המוגנות בבית הספר. פינות הרחוקות מעיניהם של המורים המנוצלות לעתים לתופעות אשר אינן מקובלות בבית הספר – הופכות  לפינות מוארות  במסגרת הפרויקט, לצורך יצירת נוכחות מוגברת של תלמידים בסביבה המטיבה עמם. 
הפרויקט תרם להגברת תחושת השייכות של התלמידים וצוות המורים, לחיזוק והעצמה תחושת המסוגלות להתמודד בהצלחה עם המשימות העומדות בפניהם ולהתנהגות פרו חברתית בשטח בית הספר. התלמידים גילו אחריות ומסירות, נתינה גם מעבר לשעות הלימודים, ומעורבות אישית התורמת לחיזוק הקשר מורים-תלמידים.

מאחורי הגלימה

מחלקת שח"ר באגף חינוך מובילה שיתוף פעולה עם בית משפט השלום ברחובות, סטודנטים ממכללת פרס המשתתפים בתוכנית המלגות "פרס לב רחובות" ותלמידי כיתות י' בחטיבות העליונות בבתי הספר השונים בעיר. התלמידים מגיעים לבקר בבית משפט השלום ברחובות. במהלך הביקור הם צופים בדיונים המתקיימים בבית המשפט, אחד משופטי בית המשפט מקיים שיחה כנה ופתוחה על מלאכת השיפוט, והתלמידים שואלים את השופט/ת שאלות ומקיימים דיון פתוח .

מגשרים צעירים

מרכז גישור ודיאלוג קהילתי עירוני מוביל תוכנית בהשתתפות מגשרת מוסמכת ובליווי מדריך מוגנות,. במשך מספר מפגשים מכשירים תלמידים לגישור בין כתלי בית הספר, לפתרון סכסוכים ויישוב מחלוקות. המגשרים הצעירים מתערבים ברמת היחסים שבין הצדדים ודואגים ליצור את האווירה המתאימה, להקשבה ולהידברות, ומסייעים לצדדים ליצור הסכם יעיל וישים המקובל עליהם. הגישור מתמקד בעתיד, ונמנע מכיוונים של ענישה, נקמה והאשמה .הגישור מהווה כלי מקצועי ישים ויעיל.

סדנאות והרצאות להורים ותלמידים

הרשות העירונית לביטחון קהילתי תומכת ומעודדת ביצוע של הרצאות / סדנאות ופעילויות שונות ומגוונות לתלמידים ולהורים. זאת לשם חלוקת ידע על הסכנות השונות הנוגעות לצריכת אלכוהול, שימוש בסמים וחומרים פסיכו-אקטיביים; מתן כלים לתלמידים והורים על שימוש ברשתות והסכנות הנמצאות שם; כיצד להתמודד עם המתבגרים בהקשרים אלה ועוד

תוכנית מעברים

שת"פ עם סטודנטים מלגאים מתוכנית פרס לב רחובות במכללת פרס והפעלת סטודנטים מלגאים בבתי הספר בתוכנית המיועדת לתלמידי כיתות ו' לקראת שילובם בחטיבת הביניים. התלמידים עוברים הדרכות במגוון נושאים: מניעת התנהגויות סיכון, הגברת המודעות למוגנות וביטחון אישי, מניעת אלימות בספורט, תרבות פנאי, דימוי עצמי, פתרון סכסוכים, חובת הדיווח ועוד מגוון תכנים רלוונטיים לתלמידים. התכנים נערכו בשיתוף פעולה עם יועצות בתי הספר ובפיקוח שפ"י, תוך כוונה להקנות להם כבר בשלב זה ערכים של אחריות אישית וחברתית, ולתת להם כלים להתמודדות עם האתגרים שמציבים בפניהם חיי היום יום.
בנוסף, הרשות מובילה פעילויות קבוצתיות בחצר ביה"ס עם ניידת המחצלות ובה שלל פעילויות o.d.t., משחקי קופסה וחשיבה, משחקי רצפה ענקיים ותחנות אתגר אשר באמצעותן עובדים המדריכים עם התלמידים על מיומנויות חברתיות קבוצתיות, תוך יצירת אוירה חיובית וחווייתית המעניקה לתלמידים הזדמנות ללמידה משמעותית אחרת, ולפעילות חווייתית והפגתית. 

פעילות בקרב המגזר החרדי

תוכנית המוגנות במגזר החרדי בעיר צוברת תאוצה משנה לשנה, כאשר כל התוכניות המופעלות במסגרת זו הותאמו במיוחד למגזר החרדי .