העבודה הקהילתית במסגרת הרשות העירונית מאגדת בתוכה את כלל הפעולות באמצעותן מזהים, מגייסים ורותמים תושבים לטובת הגברת הביטחון האישי והקהילתי בעיר. פעילות זו כוללת בתוכה שילוב תושבים ומתנדבים במניעה, הגנה על קורבנות, הגברת דיווח לגורמי טיפול ואכיפה ושיפור התנאים המקדמים ביטחון אישי וקהילתי בעיר. במסגרת העבודה הקהילתית  עובדים בשיתוף פעולה עם עו"ס קהילה והרכז הקהילתי לצורך פעולות של גיוס מתנדבים ופעילים, ארגון הכשרה, הפעלת מתנדבים במיזמים קהילתיים, ארגון פעילות הסברה קהילתית מתמשכת ועוד.
דוגמאות מרכזיות לפעולות של עבודה קהילתית הן מיפוי תופעות קהילתיות, גיוס והכשרת בלניות וקוסמטיקאיות לזיהוי נשים נפגעות אלימות, עבודה עם פעילים בשכונות בהן קיימות תופעות של אלימות ושימוש בסמים ובאלכוהול, הכשרת "שומרי סף" לזיהוי בני נוער במצבי סיכון ומצוקה ועוד.

פעילויות הרשות בתחום הרווחה

כחלק מהפעילות מתקיים קשר רציף והדוק עם האגף לשירותים חברתיים בכל הקשור למתן מענים למטופלים ומיצוי זכויות. 

עובד סוציאלי קהילתי

 בשכונת אבן גבירול פועלת כיום עו"ס קהילתית מטעם הרשות ובשיתוף פעולה מלא עם הרווחה. היא  אפיינה את השכונה והאוכלוסיה, על הצרכים והמאפיינים השונים שלה. כחלק מהמיפוי הוקמה תוכנית מעגלים לנוער ולהורים בשכונה (בשיתוף עם אגף החינוך, בית הספר בשכונה (בגין), רשת חוויות והמתנ"ס במקום, תוכנית 360 ועוד). בין היתר הוקמה קבוצה לפעילות מול הרשות, פגישות עם ראש העיר, מוקד 106 ועובדים בכירים נוספים למתן מענים ושיפור כול הנדרש.

פעילות עם מחלקת הנוער היא אחת הפוריות, במסגרת שיתופי פעולה בין אנשי המקצוע במחלקות השונות, יציאה משותפת לשטח ותמיכה בבני נוער בפעילויות מאתגרות, תוך מתן מסגרת מתאימה לאלו הזקוקים לה.