תפקיד הקהילה הוא לייצר תנאים ותמיכה ביוזמות של בני נוער להיות מעורבים בקידום איכות החיים בקהילה ולתרום ליוזמות למניעת התנהגויות אנטי חברתיות בחברה.
תוכניות המשלבות ספורט ומוסיקה מהוות קרקע להקניית ערכים ומיומנויות אישיות וקבוצתיות ובהם: התמדה, עבודת צוות, התמודדות עם הפסד וכישלון אך גם הצלחות, שמירה על הבריאות והימנעות מהתנהגויות מזיקות, כבוד לאחר ומשמעת עצמית. הקניית כישורי חיים חשובה במיוחד בעבור ילדים ובני נוער, שכן היא מקנה להם סיכויי הצלחה גדולים יותר במשימות ההתפתחותיות ומשמשת כ"גורם חוסן" מפני השפעות שליליות של פיתויים והזדמנויות להיות מעורבים בהתנהגויות מסוכנות ובלתי חוקיות. 

  • הקמת אולפן הקלטות בנמצא בעירונוער המופעל ע"י מחלקת הנוער.
  • תמיכה בתוכניות המעודדות בני נוער לקחת חלק במאבק באלימות ובצמצום נזקיה.
  • השתתפות בתוכנית הקיץ של מחלקת  הנוער "קיץ בטוח" ובאירועי השיא בעיר (מגרשים מוארים).
  • הפעלת ניידת הנוער (מועדון נוער על גלגלים ברחבי העיר).
  • הפעלת תוכניות בתחום האומנות: גרפיטי או סדנאות מוסיקה עם קאשי לנוער ברחבי העיר
  • הפעלת תוכניות ותמיכה באמצעות תוכנית "הדרך החדשה", בבית החם לנערות, קורסים באיפור, תסרוקות, כדורגל, קורס צילום, לימוד בנושא הרשת ומהו יוטיובר ועוד.....