צריכה בטוחה של מזון מן החי

נושא הפיקוח על מוצרי מזון מן החי מהווה את אחד ​הנדבכים המרכזיים בפעילותו של השירות הווטרינרי. במסגרת פעילות זו, שמים דגש רב על בקרה ופיקוח בעסקים אשר מייצרים, מאחסנים, מובילים ומוכרים מזון מן החי. על עסקי מזון אלו נמנים, בין השאר, מפעלי בשר, בתי קירור, אטליזים, רכבים להובלת מזון, מסעדות, רשתות שיווק ועוד.הפיקוח הווטרינרי כולל בפעולותיו הסברה בקרב תושבי העיר, כדי לעודדם ולהפכם לשותפים פעילים בנושא הפיקוח על איכות הבשר ומוצריו ומאידך פועל לאכיפת החוק למניעת תחלואה הנגרמת כתוצאה מצריכת מזון מזוהם.הפיקוח הווטרינרי מטפל מיידית בתלונות הציבור על מוצרי מזון מן החי החשודים כאינם ראויים למאכל או על בתי עסק המוכרים מוצרי מזון בתנאים תברואיים ירודים.