ארגון קשר הנו עמותה מקצועית לשינוי חברתי, הפועלת למען ועם משפחות לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים. בקשר מאמינים שהמשפחה היא מקור העוצמה והביטחון של הבן/הבת עם הצרכים המיוחדים, שמפגש ודיאלוג בין הידע ההורי והידע המקצועי והכוח של הביחד הם המנוף האמתי להצלחה של הבן/הבת ולאיכות חיים של המשפחה, הקהילה והחברה.
"קשר" – הבית של המשפחות המיוחדות" נוסד על מנת לפתח ולהפעיל מענים למשפחות בהן ילד, נער או צעיר המתמודד עם צרכים מיוחדים. ארגוננו פועל כדי לאפשר למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים לגדל את ילדיהן כאנשים שווי זכויות.  

שירותי הארגון:

סנגור וקידום חקיקה, הכשרת מנהיגויות הורים יישוביות, הרצאות, סדנאות, קו תמיכה, סיוע פרטני בתמיכה ובמיצוי זכויות, קורסים להורים-אנשי מקצוע ועוד.

לאתר קשר

"קשר" – הבית של המשפחות המיוחדות
טלפון: 1-700-501-601