השטחים הפתוחים הם משאב יקר וחשוב לעיר, השמירה על שטחים אלו חשובה והכרחית.

בשטחה המוניציפאלי של העיר רחובות קיימים שטחי טבע עירוני המקיפים אותה ממזרח, מערב ומדרום. שמירה על רצף השטחים פתוחים תוך חיזוק מעמדם הינו בעל חשיבות סביבתית גבוהה. בשטחים הפתוחים קיים מגוון ביולוגי משמעותי, הם מהוום מסדרונות אקולוגיים, מהווים רצף נוף ובחלקם קיימים גם אתרים היסטוריים. באמצעות שמירה על שטחים אלו ניתן לקדם תכנון של שבילי אופניים, ולעודד את תרבות הפנאי והנופש בחיק הטבע.